Manşet HaberlerToplu İş Sözleşmesi

Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplandı

Başkanlar Kurulumuz 27-28 Haziran 2024 tarihlerinde Tez-Koop-İş Sendikası Genel Merkezinde toplanarak başta asgari ücret ve diğer sendikal sorunlar olmak üzere ülkenin, emekçilerin genel ekonomik ve toplumsal gündemini değerlendirdi.

27 Haziran Perşembe günü Başkanlar Kurulunun açılışını yapan Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, sendikal örgütlenmenin geriletilmesi, toplumsal dayanışmanın engellenmesi, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin sermayenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve dönüştürülmesi, gelir ve vergi adaletsizliği gibi çok boyutlu sorunlara tanıklık ettiğimiz zorlu bir dönemden geçtiğimizi dile getirdi.

Tüm bu sorunlara rağmen Tez-Koop-İş Sendikasının nicel anlamda büyümeye devam ettiğini ifade eden Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu konuşmasında, Sendikamızda nicel büyümenin yanı sıra nitel bir sıçramanın gerekliliği düşüncesi ve eylemli olma halinin altını çizdi. Bu bağlamda Sendikamız Tez-Koop-İş’in sendikal örgütlülüğü yaygınlaştırma, tüm çeşitliliği ile emekçilerin birliğini güçlendirme; demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkma mücadelesini sürdürmesinin tarihsel bir ödev, tarihsel bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Emek ve demokrasi mücadelesinin kuşaktan kuşağa aktarılan bir mücadele olduğunu belirterek bugünkü mücadelemizin çocuklar ve gençlere daha iyi bir ülke ve yeryüzü bırakma mücadelesi olduğunu ifade etti. İşyerlerinde çalışmakta olan emekçilerin önemli bir kısmının kadınlar olduğunu belirten Genel Başkan sendikal mücadeleye kadınların katılımının çok önemli olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin düşüncelerini paylaştı. Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerine özgü sorunlara değinen Bozkurt, işçilerin ekonomik çıkarlarını gözeten maddelerin yanı sıra sosyal hak ve özgürlüklerini geliştirecek maddelere de yer verilen çağdaş toplu iş sözleşmelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sendikal mücadelede insan onuruna yaraşır bir yaşam için ekonomik hak ve kazanımların önemli olduğunu ifade eden Genel Sekreter Hakan Bozkurt, ekonomik hak ve kazanımların kaybedilmemesi, tersine ekonomik ve sosyal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi mücadelesinin demokrasi mücadelesi birlikte el ele, yan yana yürüdüğünün altını çizdi.

Başkanlar Kurulu toplu iş sözleşmesi, örgütlenme, eğitim çalışmaları ve mali konuların tartışılmasıyla devam etti. Emekçilerin haklarının hızla gerilediği koşullarda iki gün boyunca “ne yapabiliriz?” sorusunun cevabı arandı.  Emek ve demokrasi mücadelesinin başta işyerlerinde göze göz dişe diş mücadelelerle, yüz yüze ve uzaktan eğitimler yoluyla, emekçilerin yaşadığı güçlükleri ve direnişinin anlatıldığı yayın faaliyetleriyle sendikal kamuoyuna erişerek, emekçilerin bilgisi ve deneyimini ortaya çıkaran araştırmalarla, eylemlerle ve diğer yeni yol ve yöntemlerle nasıl yürütülebileceği konusunda etkin tartışmalar yürütüldü.

28 Haziran Cuma günü Başkanlar Kuruluna, Prof. Dr. Mustafa Durmuş’un “Güncel ekonomik sorunlar: Ne yapmalı, nasıl yapmalı” konulu sunumu ile devam edildi. Sunumda emekçiler aleyhine gelişen güncel ekonomik ve sosyal sorunlar çeşitli göstergelerin yardımıyla ayrıntılı biçimde ele alındı. Mustafa Durmuş sendikaların birincil ve ikincil gelir bölüşüm ilişkilerini gündemlerine alması ve mücadeleyi bu bağlamda da büyütmesi gerektiğini ifade etti. Sendikal mücadelenin sınıf mücadelesi, demokrasi ve barış temelli düşünsel ve eylemsel perspektifine dair öneriler dile getirildi ve bunlar Başkanlar Kurulunun tartışmasına sunuldu. Mustafa Durmuş, Sendikamızda ekonomik göstergelere ilişkin okuryazarlığın emekçilerin görüş açısıyla güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İlk sayısı Temmuz ayında çıkan “Ekonominin ve Emeğin Nabzı” Bültenimizin, sendika tabanında ve sendikal kamuoyunda ekonomi okuryazarlığını geliştirecek önemli bir araç olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nejla Kurul sendikal nicel büyümeye paralel olarak işkolumuzda emekçilerin, üyelerimizin ve sendika kadrolarının güçlenmesi ve geliştirilmesi için emekçilerin bilgisinin üretimi ve bilginin dağıtımına olanak sağlayan eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin önemi üzerinde durdu. Emeğin ve emekçilerin değersizleştirildiği, güçsüzleştirildiği, birbirleriyle bağlarının koparıldığı bu dönemde emeğin değerini, gücünü, birlikteliğini, söz, karar ve iradesini artıracak yoğun çalışmalara olan gereksinmesinin üzerinde durdu.

Başkanlar Kurulumuzda, yaşanan çoklu krizler döneminde gelirin yeniden bölüşümü politikalarının hızla yaşama geçirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Demokrasi, adalet ve barış mücadelesinin emek mücadelesiyle birlikte yürütülmesinin sendikaların üzerine düşen görevlerin başında geldiği; Tez-Koop-İş Sendikasının bu sorumluluğu taşıyarak imzaladığı toplu iş sözleşmelerini geliştirmeye, örgütlenerek büyümeye ve güçlenmeye, eğitim çalışmalarıyla bilinçlenmeye devam etmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. İşyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ve yıldırmanın ortadan kaldırılması için toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlığını geliştirecek çalışmalar yapılmasına yönelik kararlılık ortaya konuldu.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu