Duyurular

Tez-Koop-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şubesi 4. Olağan Genel Kurul İlanı

İzmir 2 No’lu Şubemizin 4. Olağan Genel Kurulunun Şevket Özçelik Sok. No: 55 Sevgi Yolu Alsancak/İzmir adresinde bulunan Karaca Otel’de 8 NAğustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemle toplanmasına;

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4. Olağan Genel Kurulunun 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da aynı yerde ve aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

İlgililere ve tüm Şube Delegelerine Anatüzüğün 14. Maddesi 2. bendi ve 28. Maddesi son fıkrası hükmü gereğince İlanen duyurulur.

 

GÜNDEM:

1-Açılış, Yoklama

2-Divan Seçimi

3-İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

4-Şube Başkanının Açılış Konuşması

5-Konukların takdimi, Konuşmalar

6-Raporların görüşülmesi, kurulların ibrası

7-Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelikleri ile üst kurul delegeleri aday tespiti

8-Yönetim Kurulu (5) Asil, Denetim Kurulu (3) Asil, Disiplin Kurulu (3) Asil ve aynı sayıda yedek üye ile üst kurul delegelerinin seçimi

9-Dilek ve Temenniler

10- Kapanış. 

 

Tez-Koop-İş Sendikası

İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu