HaberlerManşet Haberler

Toplumsal Sağlık için Demokrasiyi Savunan Hekimlerin ve Tüm Sağlık Emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

14 Mart Tıp Bayramı’nda, halk sağlığının korunması ve sürdürülebilirliği için hayatlarını hiçe sayan hekimlere teşekkür etmekle yetinmiyoruz. Aklın ve bilimin ışığında evrensel hekimlik ilke ve değerlerine sahip çıkan, kendi özlük hakları ile birlikte halkın sağlık hakkını savunan hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarının çözülmesi taleplerini ve mücadelelerini destekliyoruz.

Sağlıkta şiddetin, şiddet karşısında yetersiz kalan önlemlerin, güvencesiz ve insani olmaktan oldukça uzak çalışma koşullarının, Mobbingin son bulması için hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük haklarının tanınması; ekonomik ve sosyal taleplerinin hızla yaşama geçirilmesi gerektiğini görüyoruz. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesinin ancak emek ve meslek örgütlerinin söz sahibi olduğu, mesleğe ilişkin kararlara tam katılımlarının sağlandığı koşullarda mümkün olabileceğini biliyoruz.

Bu bağlamda halkın sağlığını koruyan ve geliştiren, herkesin kolay ulaşabileceği nitelikli sağlık hizmeti için çalışan, mesleğin çıkarlarını her platformda dile getiren; meslek ahlakını, üyelerinin maddi ve manevi haklarını koruyan Türk Tabipleri Birliği ve tüm sağlık emekçileriyle yan yana olmaya devam ediyoruz. Mesleklerine yönelik artan baskı, şiddet ve yıldırma politikaları karşısında hekimliğin yargılanamayacağını; sağlıkta dönüşüm politikalarının yarattığı çok boyutlu sorunlara karşı sağlığa ulaşımın kamusal niteliğini ısrarla vurguluyoruz.

Her koşulda insanların yaralarını sarmaya devam eden, toplumun bütüncül sağlığı için emek veren hekimlerin ve sağlık sisteminin her adımında görev alan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Tez-Koop-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu