Haberler

Tüm Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

Sağlık ve güvenlik hakkının odağında hekimler ve tüm sağlık çalışanları bulunur. Onların birikimi, emeği, deneyimi, özverisi ve insana ilişkin sevgi ve sorumluluğu olmaz ise sağlıklı bir toplumu kurmak, yaşatmak, geliştirmek olanaksızdır. Bu nedenle sağlık sistemlerinin temelinde tüm sağlık çalışanları vardır ve onların varlığı olmazsa olmaz bir zorunluluktur.

2020 yılının Mart ayından itibaren tüm dünyada yaygınlaşan Covid-19 pandemisi, sağlık sisteminin ve bu sistemin taşıyıcı unsurunu oluşturan hekim ve sağlık çalışanlarının  önemini somut olarak ortaya çıkarmıştır. Bunun tersini düşünmek, onların birikimini, emeğini ve özverisini küçümsemek, değersizleştirmek ve hatta dolaylı ya da dolaysız biçimde aşağılamak; yaşı, niteliği, görevi, statüsü ya da başka bir özelliği ne olursa olsun hiç kimse tarafından yapılamaz, yapılmamalıdır.

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının emeğine, içtenliğine, sorumluluk bilincine dil uzatmak, onların insanı yaşatan, değer veren özverilerini sıradanlaştırmak, özünde sağlıkta şiddetle eşdeğer bir tutum oluşturmaktır.

Bir kamu hizmeti ve insan hakkı olan sağlık hakkına herkesin doğrudan ve parasız olarak ulaşmasını engelleyen özelleştirmeci yaklaşımla tasarlanan sağlıkta dönüşüm politikalarının yarattığı ağır sorunlara rağmen, çalışma koşullarının giderek ağırlaşmasına, güvencesiz koşullarda bırakılmalarına, özlük haklarına yönelik yetersiz ve ayırımcı düzenlemelere; artan baskı, şiddet, yıldırmalara karşı, yaşamlarını ortaya koyarak çalışan tüm hekimlerimizin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor; yaşama ve sağlığa kattıkları değerler için sonsuz  teşekkür ediyoruz.

 

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu