Haberler

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmelerinin Bölünmesine, Satılmasına Hayır!…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na getirilen yeni “Torba Yasa Tasarısı” ile Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin parçalanarak özelleştirilmesine olanak tanınmaktadır.

TBMM’ne sunulan Torba Yasa Tasarısı’nın 58. Maddesine göre, ülkemiz madenleri yönünden kilit rolleri bulunan iki kamu kuruluşunun maden ruhsat sahalarının işletilmesi, işlettirilmesi, bunların bölerek yeni ruhsat talep edilmesi ve bu ruhsatların ihale edilmesi yöntemleriyle özelleştirilmesinin önü açılmaktadır.

Ülkemizin önemli kamu işletmeleri arasında bulunan iki kurumun yıllardır sürdürülen bilinçli özelleştirme politikaları sonucu gelinen aşamada tümüyle ya da parça parça satılması yöntemiyle özelleştirilmek istenmesi, onbinlerce maden işçisi ve ailesini zor durumda bırakacağı gibi, başta Zonguldak olmak üzere maden sahalarının bulunduğu il ve ilçelerde ekonomik ve sosyal sorunları daha büyütecektir.

Tüm bu nedenlerle Torba Yasa Tasarısı’nın 58. Maddesi’nin çıkartılması çağrısında bulunan Türk-İş üyesi Genel Maden-İş Sendikası’nın başlattığı kitlesel eylemlerle tam dayanışma içinde bulunduğumuzu vurguluyor, başta Türk-İş ve üye kardeş sendikaları bu dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu