Haberler

Türkiye’den Fransa İşçi Sınıfına Selam!

Küresel kapitalizm koşulları altında, dünyanın her yerinde, işçiler her daim ücretli köleliği ortadan kaldırmak için kapitalist sınıfa karşı zaferlerle dolu direnişler göstermiştir. Bilindiği gibi, Fransa’daki işçi sınıfı tarihi, kapitalist sınıfın sömürü ve baskısına karşı büyük bir mücadele tarihidir. Dün nasılsa bugün de öyle! Ulusal çaptaki “12 Eylül Grevi”, kazanılmış haklara ciddi şekilde zarar verecek Macron’un emek yasası reformuna karşı duran işçi sınıfının büyük gücünü göstermektedir.

Macron’un yeni yasal düzenlemesi, Türkiye’ye benzer şekilde, emeğin daha fazla esnekleşmesi, sendikasızlaşma, işten çıkarmaların kolaylaşması gibi olumsuz değişikliklere neden olacak. Olağanüstü hal koşulları tehdidi altında, ülkemizki işçi sınıfı da demokratik talepleri için ve grev hakkı kısıtlamalarından kurtulmak için mücadele etmektedir. Türkiye işçi sınıfı, her daim, sınıf dayanışması açısından olmazsa olmaz olan uluslararası sınıf kardeşliğine önem vermiştir. Tez-Koop-İş Sendikası da Fransa işçi sınıfıyla her zaman dayanışma içerisinde olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Bildirmek isteriz ki, Tez-Koop- İş Sendikası, Fransa işçisine destek vermek amacıyla 21 Eylül’de sokağa çıkacaktır.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 

Greetings to the French working class from Turkey!

Under the rule of the global capitalism, the workers has always resisted victoriously against capitalist class to eliminate the wage slavery all over the world. As is known, the history of the working class in France has been a history of a great fight against exploitation and oppression by capitalist class. There is nothing new under the sun! “Nationwide Strike September 12” represents the mighty force of working class to prevent the reforms that will reduce legal rights against Recent Macron’s labor reforms that is a reconstitution that will significantly damage vested rights in France.

The legislative regulations will bring about negative changes such as more labor market flexibility, non-unionization, low-paying, as in Turkey. In spite of the low chances, workers of our own country has currently been fighting, in threat by state of emergency, for its democratic demands and for its legal rights in order to get rid of restrictions on the Right to Strike, too. Working class in Turkey has ever supported labor struggle in all aspect of proletarian sisterhood that is essential for worker’s solidarity. Tez-Koop-Is Union has always been in solidarity with working class in France. Tez-Koop-Is will give support to strike to take place on Thursday, September 21.

LONG LIVE THE STRUGGLE OF THE WORKING CLASS!

LONG LIVE THE INTERNATIONALISM OF THE WORKING CLASS!

Tez-Koop-Is Union 
Board of Management
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu