Duyurular

Tüzük Değişikliği, İdari ve Mali Kararlar Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu, 12.04.2021 ve 13.04.2021 tarihlerinde saat 10.00’da “Anadolu Hotels Downtown Ankara – Beştepeler Mahallesi, Yaşam Caddesi. 1. Sokak No:7/B Yenimahalle – Söğütözü/Ankara” Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 19.04.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İlgililere İlanen duyurulur.

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış,

2- Divan seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Genel Başkanın açış konuşması,

5 – Genel Disiplin Kurulu ihraç kararlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 – TÜBİTAK Başkanlığının Ankara İl sınırları içinde kurulu işyerlerinde sendikal faaliyet yürütmek üzere Tez-Koop-İş Sendikası, Ankara TÜBİTAK Şubesi adıyla yeni bir şube kurulması, Ankara 2 No.lu Şubeye bağlı olarak faaliyet yürüten TÜBİTAK işyerlerinin yeni kurulan Ankara TÜBİTAK Şubesine bağlanmasına, Anatüzüğün 20/39. Maddesi gereğince kuruluş ve genel kurul işlemlerini yürütmek üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7- Üye sayılarındaki artış, şubelerin üyelere etkin hizmet götürebilmesi, şube üye sayılarındaki denge ve işyerlerinin şubeye uzaklık/yakınlık kriterleri dikkate alınarak, halen şubelerimize bağlı bir kısım işyerlerinin diğer şubelerimize bağlanmasının görüşülmesi, bağlama kararlarının icrası için Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8- Yeni açılacak şubelerin ve bu şubelere bağlanacak işyerlerinin belirlenerek, Genel Yönetim Kuruluna şubelerin açılış tarihlerini tespit ve işlemlerini yapmak üzere yetki verilmesi.

9- İzmir Şube adının İzmir 1 No.lu Şube, Gebze Şubesinin ise Kocaeli Şubesi olarak değiştirilmesi,

10- Üye sayılarımızdaki artışlar dikkate alınarak Anatüzük 36. Maddesinde yer alan profesyonel kadroların verilmesine dair sayısal kriterlerin yeniden düzenlenmesi,

11- Anatüzüğün 42. Maddesi gereğince açılacak il ve bölge temsilciliklerinin tespiti,

12- “İşyeri Sendika Temsilciliği” başlıklı Anatüzük 41. Maddesinde değişiklik yapılması,

13- Şube açılmasında getirilen sayısal kriterin yeniden düzenlenmesi/kaldırılması yönünde Anatüzüğün 35. Maddesinde değişiklik yapılmasının karara bağlanması,

14- Anatüzüğün Ek Madde 1, A bendinde yer alan şubeler teşkilatının yeniden düzenlenmesi; açılacak şubelerle ilgili Ek Madde 1, B bendi ile 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerle ilgili geçici maddenin yürürlükten kaldırılmasının karara bağlanması,

15- Anatüzüğün 22/2. Maddesi (r) bendinde yer alan genel yönetim kurulu üyelerinin imza ve para çekme yetkilerinin yeniden düzenlenerek karara bağlanması,

16-Anatüzük 17/f ve 20/20. Maddelerinde açık artırma, ihalelere katılma ve pey sürme konularında düzenleme yapılması,

17-Anatüzüğün yürürlük başlıklı 60. Maddesinin, yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi,

18-Genel Yönetim Kurulu, Tüzük Komisyonu ile delegelerin önergeleri doğrultusunda Anatüzük ve Anatüzüğün 40. Maddesi gereğince Delege Seçim Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

19 – Anatüzük 36. maddesindeki değişikliklere bağlı olarak profesyonel kadro ücretlerinin yeniden belirlenerek, 11. Olağan Genel Kurulda kabul edilen bütçede gerekli değişiklerin karara bağlanması,

20-Belirlenen kriterlere göre amatör şube idari ve mali sekreterlerine ödenecek oturum ücretleri, temsil giderleri ile Genel Kurula katılacaklara ödenecek yollukların belirlenmesi.

21-Genel Başkanın kapanış konuşması.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu