Duyurular

Tüzük Değişikliği, İdari Ve Mali Kararlar Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Sendikamız Olağanüstü Genel Kurulu, 21.12.2020 tarihinde saat 15.00’de Büğdüz Mah., Büğdüz Küme Evleri No: 273/1 Akyurt-Ankara adresinde Anadolu Hotels Esenboğa Thermal Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 28.12.2020 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İlgililere İlanen duyurulur.

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış,

2- Divan seçimi,

3- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

4-Genel Başkanın açış konuşması,

5-Anatüzüğün 42. Maddesi gereğince açılacak il ve bölge temsilciliklerinin tespiti,

6- Anatüzüğün 41. Maddesinde yeni bir düzenlemeye gidilerek bazı hallerde Genel Yönetim Kurulunun işyeri temsilcisini görevden alma ve atama yetkisini bizzat kullanabileceğine dair değişiklik yapılması,

7- Anatüzüğün 36. Maddesinde düzenlenen profesyonel kadroların verilmesine dair kriterlerin üye sayılarımızdaki artışlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve yapılacak değişikliğin fiilen görev yapan profesyonel kadrolar hakkında yapılacak ilk Şube Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin karara bağlanması,

8-Üye sayılarındaki artış, şubelerin üyelere etkin hizmet götürebilmesi, şube üye sayılarındaki denge ve işyerlerinin şubeye uzaklık/yakınlık kriterleri dikkate alınarak, halen şubelerimize bağlı bir kısım işyerlerinin diğer şubelerimize bağlanmasının görüşülmesi, ismen tespit edilen bu işyerlerinin bağlama kararlarının alınarak Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9-Genel Yönetim Kurulu, Tüzük komisyonu ile delegelerin önergeleri doğrultusunda Anatüzük ve Anatüzüğün 40. Maddesi gereğince Delege Seçim Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10-Yeni açılacak şubelerin ve bu şubelere bağlanacak işyerlerinin belirlenerek, Genel Yönetim Kuruluna şubelerin açılış tarihlerini tespit ve işlemlerini yapmak üzere yetki verilmesi.

11- Şube açılmasında getirilen sayısal kriterin yeniden düzenlenmesi/kaldırılması yönünde Anatüzüğün 35. Maddesinde değişiklik yapılmasının karara bağlanması,

12-İzmir Şube adının İzmir 1 Nolu Şube, Gebze Şubesinin ise Kocaeli Şubesi olarak değiştirilmesi,

13-Anatüzüğün Ek Madde 1, A bendinde yer alan şubeler teşkilatının yeniden düzenlenmesi; açılacak şubelerle ilgili Ek Madde 1, B bendi ile 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerle ilgili geçici maddenin yürürlükten kaldırılmasının karara bağlanması,

14- Anatüzüğün 22/2. Maddesi (r) bendinde yer alan genel yönetim kurulu üyelerinin imza ve para çekme yetkilerinin yeniden düzenlenerek karara bağlanması,

15-Yapılan Anatüzük değişikliklerine bağlı olarak 11. Olağan Genel Kurulda kabul edilen bütçede gerekli değişiklerin yapılarak karara bağlanması,

 

16-Anatüzüğün yürürlük başlıklı 60. Maddesinin, yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi,

17-Genel Başkanın kapanış konuşması.

 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu