Genel

1-7 Mart Deprem Haftası

1-7 Mart Deprem Haftası, yurttaşların depreme karşı hazırlıklı olmasını, deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilinç oluşturulmasını amaçlıyor. Ancak ülkemizde, depremlerin afete dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasında esas sorumluların görevlerini yerine getirmediği görülüyor. Bu bağlamda Deprem Haftası, yalnızca yurttaşlara bilinç kazandırılması için değil, sorumluları göreve çağırmak için de önem taşıyor. Zira meslek odaları ve bilim insanları tarafından, Türkiye’nin en etkin deprem kuşakları üzerinde yer aldığı her fırsatta dile getirilmesine ve defalarca gerekli uyarılar yapılmasına rağmen devleti idare edenler, depremden korunma ve halka güvenli yaşam sunma görevini yerine getirmiyor. Sosyal devletin birinci sorumluluğunu afet ortaya çıktıktan sonra yaraları sarmaya çalışmak değil; afet ortaya çıkmadan önce önlem almak oluştururken, ova ve kıyıların ulusal servet olarak nitelendiği Anayasamızın 43, 44 ve 45. maddeleri ve ilgili yasaların ihlal edilmesinin sonuçları büyük yıkımları beraberinde getirmeye devam ediyor.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun; depremlerin gerçekleşmesinin engellenemeyeceğinin fakat bu doğa olayının olumsuz sonuçlarının önlenebileceğinin öncelikle devleti idare edenler tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyoruz. 1-7 Mart Deprem Haftası’nda, yalnızca ovalarda ve tarım alanlarında yıkıma neden olan depremlerin olumsuz sonuçlarını önlemenin yolunun yerleşmiş yerlerinin kar ve rant gelirlerine göre değil; sağlam ve kayalık zemin faktörüne göre seçilmesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Yaşadığımız tüm depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın acılarını halen yüreğimizde taşıyor; yerleşim yeri seçiminden başlamak üzere inşa edilen tüm yapıların kamusal denetiminin sağlanmasının, uluslararası standartlarda güvenli kentleşme politikalarının yaşama geçirilmesinin gereğini vurguluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu