Haberler

10-16 Mayıs Engelliler Haftası: Ayrımcılığa ve Yalnızlaştırmaya Hayır

Engelliler Haftası her yılın mayıs ayının ikinci haftasında Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.

Engelliler Haftası’nda yaşamlarını uygun sosyal ve sağlık koşullarında sürdürmek üzere hem bedensel, hem de psikolojik olarak mücadele eden engelli bireylere ve onların yaşadığı zorluklara dikkat çekilir;  bilinç ve duyarlılık oluşturulması amaçlanır.

Ülkemizin en yoksul ve en büyük eşitsizlikler ortamında yaşayan, yaşamın her alanında ayrımcılıklarla karşı karşıya bulunan sosyal kesimini ne yazık ki engelliler oluşturmaktadır. Oysa kamu kurumları başta olmak üzere tüm toplumsal kuruluşların ve tüm bireylerin, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda toplumsal sorumlulukları bulunmaktadır.

Türkiye’nin de kabul ettiği “Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye göre Devlet, sözleşmede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere acil, etkin ve uygun önlemleri almayı taahhüt eder:

– Aile dâhil toplumun her kesiminde engellilere yönelik bilinci arttırmak ve engellilerin hakları ve insanlık onurlarına saygı duyulmasını teşvik etmek.

– Yaşamın her alanında engellilere yönelen klişeler, önyargılar, incitici uygulamalar ile cinsiyet ve yaş temelli ayrımcı davranışlarla mücadele etmek.

– Engelli bireylerin kapasiteleri ve katkılarına ilişkin bilinç yaratmak.

Engellilerin koşullarını iyileştirmek, onları ayrımcılıklardan uzak bireyleri olarak toplumsal yaşama katılımını sağlamak yalnızca devletlerin,  kurumların ve kuruluşların görevi değil aynı zamanda tüm yurttaşların da görevi ve sorumluluğudur.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu