Genel

10-16 Mayıs Engelliler Haftası: Eşitlik ve Erişilebilirlik için Mücadele!

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yıl Engelliler Haftası olarak kutlanan 10-16 Mayıs tarihlerinin bir hak savunuculuğu haftası olduğunu hatırlatma gereği duyuyoruz.
Engellilerin haklarının kâğıt üstünde bırakıldığını, nüfusun büyük çoğunluğunun yoksulluğun pençesinden kurtulamadığı ekonomik kriz ortamında milyonlarca engelli yurttaşın krizin etkilerini çok daha derinden hissettiğini, engellilere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici politika, söylem ve uygulamaların yaygınlığını koruduğunu, engellilerin erişilebilirlik sorunu nedeniyle eğitimden, istihdamdan ve kamusal alanlardan dışlandıklarını görüyoruz.
Anayasamızda tanımlandığı şekliyle bir sosyal devlet olan Türkiye’de ve tüm sosyal devletlerde, dezavantajlı durumda olan kişi ve grupların yaşam standartlarını iyileştirmeye dönük sosyal politikaların, öncelikle devlet tarafından uygulanması gerektiğini ısrarla vurguluyor; engelliler için yaşanabilir kentler, erişilebilir toplu taşıma araçları ve kamusal alanlar, ulaşılabilir eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri, yaygın sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaşama geçirilmesini talep ediyoruz.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda, insanca bir yaşam; eşit ve erişilebilir haklar için mücadele etmeye devam edeceğimizi vurguluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu