Genel

15-16 Haziran Direnişi: Gücümüz Birliğimizden Gelir!

Türkiye işçi sınıfı, 1970 yılının Haziran’ında, bugün halen mücadelemizi aydınlatmaya devam eden bir direniş gerçekleştirdi. Bundan 54 yıl önce, 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Grev ve Lokavt Kanununda değişiklik yapılması için hazırlanan taslaklar, TBMM’ye sevk edildi. Taslakların, “güçlü sendikacılık yaratma” amacı taşıdığı söyleniyordu. Oysa değişiklik isteminin esas gayesi işçi sınıfının örgütlenme ve grev hakkını kısıtlayacak, yükselen sınıf sendikacılığını engelleyecek yasal zemini oluşturmaktı.

Ancak Türkiye işçi sınıfı, taslağın asıl amacının farkında; örgütlü gücünün bilincindeydi. 15 Haziran 1970’de, bu bilinçle sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak için fabrikaları ve işyerlerini boşaltan işçiler, sarı sendikacılığı ve sendikal bürokrasi dayatmalarını reddettiklerini haykırdılar. Güçlü bir sınıf sendikacılığı ve yerleşik sendikal demokrasiyi savunmak için tarihi 15-16 Haziran direnişini başlattılar. 16 Haziran günü, yaklaşık 150 bin işçi hak ve özgürlükleri için sokaklardaydı.

Haklarını sokaklarda, alanlarda direnerek sahiplenen 15-16 Haziran direnişçilerini saygıyla selamlıyor; onların aydınlattığı sendikal mücadelemizi yarınlara onurla taşıyoruz.

Türkiye işçi sınıfının, kendi tarihinden aldığı güçle örgütlenmeye; emek ve demokrasi mücadelesini büyütmeye devam edeceğine olan inancımızla, 15-16 Haziran direnişinin 54. yılında bir kez daha haykırıyoruz: “Gücümüz Birliğimizden Gelir!”

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu