Manşet Haberler

10-16 Mayıs Engelliler Haftası: Herkes İçin İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam!

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yıl mayıs ayında kutlanan Engelliler Haftasında, engellilerin yaşam mücadelesini demokrasinin bir parçası; sorunlarını toplumsal sorunlar olarak kabul ettiğimizi belirtiyoruz.

Anayasamızda tanımlandığı üzere bir sosyal devlet olan Türkiye’de ve tüm sosyal devletlerde, dezavantajlı durumda olan kişi ve grupların yaşam standartlarını iyileştirmeye dönük sosyal politikalar, taşıdığı sıfat gereği, devlet tarafından yaşama geçirilir. Kentlerin yaşanabilir, kamusal alanların ve toplu taşıma araçlarının erişilebilir, eğitimin, sağlığın, sosyal güvenliğin, çalışma yaşamının, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşılabilir olması sosyal devletin sorumluluğundadır.

Ancak dünyanın hemen her bölgesinde, engelli bireyler söz konusu olduğunda, bu hakların temini konusunda sorumlulukların yerine getirilmediği görülmektedir. Engelliler, büyük oranda toplumun sınırlarında yaşamak durumunda kalmaya, temel insan haklarından yoksun bırakılmaya devam etmektedir. Çoğu zaman kâğıt üstünde belli haklara sahip görünen engelliler, uygulamada damgalama ve ayrımcılık pratikleriyle karşı karşıya kalmakta; tüm bu hak ihlalleri, engellilerin yaşamlarını uygun koşullarda sürdürmelerini engellemektedir.

Devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesinde önemli bir gösterge, engellilerin sorunlarını öteleyen, onları yoksullaştıran ve dışlayan uygulamaların bir kenara bırakılması; Birleşmiş Milletlerin Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmesini temel alan politikaların yaşama geçirilmesidir.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasının bir hak savunuculuğu günü olduğunu biliyoruz. Engellilerin hak ve haklara erişim mücadelesinin bizlerin de mücadelesi olduğunu bildiriyor; herkes için insana yakışır bir yaşam talebimizi yineliyoruz.

 

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu