Genel

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü

12 Haziran günü, dünya genelinde ciddi bir sorun alanı olarak varlığını sürdüren çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla, 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak kabul edildi.

Çocukların zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, kapitalizmin tarihi kadar eskiye dayanan çocuk işçilik, günümüzde de yaygınlığını koruyor. Dünyanın hemen her bölgesinde ağır koşullar altında çalışmak zorunda bırakılan çocuklar, eğitim yaşamından dışlanıyor; sağlık hizmetlerinden ve sosyal korumadan yoksun biçimde büyümeye çalışıyor. Son araştırmalara göre dünya çapında 79 milyonu sağlıklarını, güvenliklerini ve gelişimlerini tehdit eden ve tehlikeli işler kategorisinde bulunan işlerde çalıştırılan, 160 milyonu aşkın çocuk işçi bulunuyor. Diğer bir deyişle 5-17 yaş aralığındaki her on çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılıyor.

Türkiye’de, TÜİK tarafından yayımlanan resmi verilere göre çocuk işçi oranı yüzde 22,1 iken, bu orana göçmen çocuklar, sokakta ve kayıt dışı çalıştırılan çocuklar dahil edilmiyor. Diğer yandan yoksulluğun genelleşmesine koşut olarak, özellikle yaz aylarında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuk sayısındaki artış da devam ediyor. Tüm bunlar beraber düşünüldüğünde, Türkiye’de 2 milyona yakın çocuğun çalıştığı; MESEM’lerde çalışan çocuklar ile beraber bu sayının 3,5 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında sayılan yoksulluk, işsizlik, nitelikli ve ücretsiz eğitim hakkından yoksun bırakılma, ucuz işgücü talebi, göç, ayrımcılık ve denetim eksikliği gibi yapısal sorunların çözülmesi için yasal düzenlemelerin hızla yaşama geçirilmesinin önemini vurguluyoruz. Bu düzenlemelerin, tüm çocukları kapsayacak biçimde, nitelikli ve ücretsiz eğitim hakkının tanınmasını, çıraklık ve stajyerliğin ucuz işgücü olarak görülmesinin engellenmesini, işyeri tabanlı denetimlerin etkinlik ve yaygınlığının sağlanmasını, kayıt dışı sektörle mücadeleyi içermesi gerektiğini belirtiyoruz.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, temelinde sınıfsal eşitsizliklerin yattığı, toplumsal bir sorun olan çocuk işçiliğiyle mücadelenin ancak bütüncül ve kapsamlı sosyal politikaların yaşama geçirilmesiyle mümkün olacağını hatırlatıyoruz.

Çocukları fabrikalarda, tarlalarda, sokaklarda çalışırken değil; okullarda ve parklarda görmek istiyoruz. Çocuk işçiliğinin son bulması için mücadele etmeye devam ediyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu