Haberler

15-16 Haziran Direnişi Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor

Bundan 45 yıl önce 1970 yılında, sermaye sınıfının işçilerin sendika seçme özgürlüğünü kısıtlamaya dönük girişimlere Türkiye İşçi Sınıfı şanlı bir direnişle cevap verdi. TÜRK-İŞ ve DİSK’te örgütlü işçiler ile sendikasız işçiler omuz omuza, kol kola sokaklara dökülerek sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıktılar.

İşçi sınıfı üzerindeki baskılar ve yıldırma politikaları hükümetler ve sermaye sınıfınca bugün de artarak devam etmektedir. Bugün de sendikal hak ve özgürlükler, grev hakkı, kıdem tazminatı gibi işçi sınıfının tarihsel, ekonomik ve sosyal kazanımlarına yönelik tehditler, saldırılar sürmektedir.

Sendikal hak ve özgürlükler önündeki engeller kaldırılmadığı gibi 12 Eylül darbesinin ürünü yasaklara sahip çıkan politikalarla işçi sınıfının kazanımları geriletilmeye çalışılıyor. Özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek çalışma politikalarıyla işçiler sendikasızlaştırılırken güvencesizleştiriliyor, yoksullaştırılıyor, köleleştiriliyor.

15-16 Haziran 1970’te Türkiye işçi sınıfının dayanışma içinde yürüttüğü mücadele, sendikal hak ve özgürlükleri engelleyen yasaları durdurmayı başarmıştı. Bugün de 15-16 Haziran direnişinin heyecanı, coşkusu ve ruhuyla yürütülecek birleşik bir mücadeleyi örgütlemeye olan ihtiyacımız, her zamankinden daha fazladır.

15-16 Haziran direnişinin 45. yıl dönümünde, işçi sınıfının yazdığı tarihin ışığı ve mirası ile dünyayı emekten, emekçiden yana değiştirmek için eşit, özgür, adil bir dünya kurana dek mücadele etmeye devam edeceğiz.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu