Genel

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından imzalanmıştır. Bu tarih, savaşa, yoksulluğa, açlığa, sefalete ev sahipliği yapan ve tüm bunlardan en fazla çocukların etkilendiği dünyada, çocuklara yönelik hak ihlallerini gündeme taşımak ve tüm çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edilmiştir.

Ne var ki dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların olduğu, çocukların kişiliklerinin tam gelişimi için, özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmeleri gerektiği bilinciyle imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin gerekleri yerine getirilmemekte; çocuğun üstün yararı korunmamaktadır:

  • ILO ve UNICEF’in hazırladığı 2023 yılı raporuna göre, dünya genelinde 0-15 yaş arasındaki yaklaşık 1.46 milyar çocuk kapsamlı bir sosyal korumadan yoksun durumdadır.
  • 2016-2020 yılları arasında dünyanın her bölgesinde çocuk ve aile yardımı kapsama oranları düşmüş; bu düşüş, yoksulluk, hastalık, eğitim hakkından mahrumiyet, kötü ve yetersiz beslenme riski, çocuk yaşta zorla evlilikler ve çocuk işçiliğinde artışı beraberinde getirmiştir.
  • 356 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı dünyada, eğitime, sağlık hizmetlerine, barınma ve beslenme hakkına veya suya erişimi olmayan, başka bir deyişle çok boyutlu yoksulluk içinde bulunan bir milyar çocuk bulunmaktadır.
  • Diğer yandan 63 milyonu kız, 97 milyonu erkek olmak üzere yaklaşık 160 milyon çocuk çalışmaktadır. Bu rakam, dünya üzerindeki her on çocuktan birinin çalışmakta olduğuna işaret etmektedir.
  • 200 milyonu yoğun çatışma bölgelerinde olmak üzere, 400 milyondan fazla çocuk savaş veya diğer şiddetli çatışmaların sürdüğü ülkelerde yaşamakta; çocukların yaşam hakları ihlal edilmektedir.

Bu karanlık tablonun, yerini çocuğun üstün yararının korunduğu aydınlık bir geleceğe bırakacağı; çocukların açlığın, şiddetin, sömürünün, savaşın son bulduğu bir dünyada yaşayacağı yarınlara olan inancımızla, tüm dünya çocuklarının gününü kutluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu