Haberler

2015 Yılı Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:287)” ile 2015 takvim yılında uygulanacak olan bazı had ve tutarlar tespit edilmiş; 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede 30.12.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.

31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.12.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” aşağıdaki şekildedir:

“2.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 03.12.2014 tarihinde başladığı çalışmalarını 30.12.2014 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle, 
2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2015-30/6/2015tarihleri arasında 40,05 (kırklira beşkuruş) Türk Lirası olarak, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında ise 42,45 (kırkikilira kırkbeşkuruş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla, 
3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle, karar verilmiştir.”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu