Genel

24 Kasım Öğretmenler Günü: Eğitim Emekçilerinin Taleplerine Kulak Verilmelidir

Toplumların geleceğine yön veren en önemli etkenlerden biri eğitimdir. Aydınlık yarınların önkoşulu nitelikli bir eğitimken, nitelikli bir eğitimin önkoşulu da eğitim emekçilerinin güvenli, güvenceli bir çalışma ortamında, sendikal hak ve özgürlüklerinin tanındığı koşullarda görev yapabilmelerinin; ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından yayımlanan Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının temel ilkelerinden biri şöyledir:

“Öğretmenlerin statüsü, eğitim alanında ulaşılacak amaç ve hedefler göz önüne alınarak, bu konudaki gereksinmelere yakışır olmalıdır; bu amaç ve hedeflere ulaşılması için, öğretmenler hakça bir statüden yararlanmalı ve öğretmenlik mesleği, hak ettiği kamusal saygınlığı görmelidir”.

Bu temel ilkenin eğitim emekçilerine ilişkin politika ve uygulamalara yansımadığı ülkemizde aydınlık yarınları inşa edecek önkoşulların varlığından söz edilemez. Zira yüz binlerce öğretmenin atama beklediği, yüz binlercesinin giderek yoksullaştığı, sendikal haklarının tanınmadığı, sözleşmeli öğretmenlik statüsüyle güvencesiz çalışma koşullarına mahkûm edildiği, 170 bini aşkın özel sektör öğretmeninin güvencesiz, belirli süreli sözleşmelerle, uzun saatler boyunca, düşük ücretlerle ve yoğun Mobbing altında çalıştırıldığı, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına bölündüğü bir sistemin nitelikli olması mümkün değildir.

Giderek derinleşen sorunlar karşısında geleceği ilmek ilmek dokumaya devam eden öğretmenlerin haklı talepleri yaşama geçirilmeli; hakça bir statüden yararlanmaları sağlanmalı ve mesleğe hak ettiği kamusal saygınlığın yeniden kazandırılması için gerekli yükümlülükler yerine getirilmelidir.

Eğitim emekçilerinin tüm bu sorunları ortadan kaldıracak kararlılığa sahip olduğuna inanıyor; sendikal mücadelelerinde ve haklı taleplerinde onlarla yan yana olduğumuzu belirtiyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, kendisine verilen “başöğretmen” unvanını kabul etmesinin yıldönümünde, tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu