Haberler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Yalnız Değilsiniz… Sizinleyiz… Her Zaman

 data-lazy-src=

Günümüzde yaygın ve yoğun olarak ayrımcılığa uğrayan engelliler; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi genel toplumsal sorunların ağır yükünü taşırken, karar alma süreçlerinden dışlanmaktadırlar.

Ülkemizde engellilerin sorunlarına ilişkin duyarlılıklarda daha önceki yıllara göre kimi ilerlemeler yaşanmış olsa da onlar, iş ve gelir güvencesinden yoksun bulunmaları nedeniyle büyük bir yoksulluk ve yoksunluk içindedir; gelir güvenceleri yoktur ya da yetersizdir; vergi kolaylıklarından gerektiği gibi yararlanamamakta; işe girişte, işte kalmada güvencesiz ve sosyal haklara erişimde büyük zorluklar yaşamaktadırlar.

Engellilerin yaşadığı öncelikli sorunların başında, onların işgücüne katılımı ile karşılaştıkları dolaylı ve dolaysız ayrımcı uygulamalar gelmektedir.

Engellilerin ekonomik ve sosyal hakları konusunda etkili politikaların yaşama geçirilmesi için kamusal kaynakların güçlü biçimde oluşturulması ve uygulamalara odaklı adımların atılması zorunludur.

Engellilik olgusunu tüm boyutlarıyla ele almada ve gerekli adımların atılmasında kamu yönetimlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.

Engellilerin ekonomik ve sosyal hakları Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirilmeli ve özellikle uygulamada karşılaşılan sorunların aşılması için kamunun olanakları ve kaynakları etkin şekilde harekete geçirilmelidir.

Engellilerin sorunlarının çözümlenmesi yönünde sürekli ve kesintisiz bir kamusal duyarlılık, tüm kurum ve kuruluşlar için öncelikli bir zorunluluk olmalıdır. Bunun için aktif sosyal politika yürütülmeli, engellilerin toplumsal yaşama katılımı ve bütünleşmeleri yönünde özendirici adımlar oluşturulmalı; ekonomik ve sosyal sorunlarının giderilmesi sağlanmalı; yoksulluğun ve yalnızlığın pençesine bırakılmamaları mutlaka gerçekleştirilmelidir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir yaşam için duyarlılıkların arttığı bir gün olarak anılmasını diliyoruz.

 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu