Haberler

7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü

GÜVENCELİ VE ONURLU ÇALIŞMA İÇİN TÜM TOPLUM KESİMLERİNE DÜŞEN TARİHSEL GÖREV: 
DAHA ÇOK EMEK,
DAHA ÇOK DUYARLILIK,
DAHA ÇOK ÖZVERİ

Çalışma hakkının temel insan hakkı olması tek başına anlamlı ve yeterli bir tanımlama değildir. Çalışmanın demokratik hak ve özgürlüklerin gerçekleştirildiği ortamda insan onuruna yakışır olması öncelikli koşullardandır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre insana yakışır iş, insanların çalışma yaşamındaki özlemlerini yansıtmalı; onlara güvenli bir ortam sunabilmeli; sosyal koruma politikalarını yaşama geçirebilmeli; çalışma ve yaşama standartlarını yükseltebilmelidir. Yine çalışanlar örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına katılabilmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanabilmelidir.

Birçok kez özellikle vurguladığımız gibi insana yakışır iş, tüm çalışanların geleceğinin güvence altında tutulduğu; siyasal, sosyal ve ekonomik nitelikli her türden örgütlenme hakkının tanındığı; söz, temsil ve demokratik eylem hakkına saygı duyulduğu; cinsiyet, ırk, renk veya sosyal köken, kalıtımsal özellik, dil, din veya inanç, siyasal veya herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, bireysel özellik, engellilik, yaş veya cinsel yönelim gibi nedenlerle ayrımcılığa uğranmadığı, nefret söylemleriyle aşağılanmadığı, dışlanmadığı, açık ya da gizli şiddetle karşılaşmadığı, bilinçli ya da bilinçsiz eşitsizlikler ortamında kalınmadığı koşullarda yürütülen çalışmadır.

Güvence altında bulunmayan, örgütlenme hakları kısıtlanan, baskı altında tutulan ve ayrımcılık altında bulundurulan emeğin, insanca çalışma ortamından daha da uzaklaşacağı kesindir. Bu nedenle emeğin örgütlenme gücünü ortaya koyan, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlara duyarlılıkla yaklaşan ve örgütsel bağımsızlıklarını titizlikle koruyan sendikalar, ekonomik ve toplumsal olumsuzlukların giderilmesi, insan onuruna yakışır iş ortamının sağlanması doğrultusunda daha etkin davranmak, hakların korunması ve genişletilmesi amacıyla güç ve eylem birliği oluşturmak zorundadır.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu