Haberler

Arnavutluk Ticaret Özerk Sendikası’nın Genel Kurulu Yapıldı

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da düzenlenen Arnavutluk Gıda, Tarım, Ticaret ve Turizm Özerk Sendikası’nın (SAUATT) Genel Kurulu ve 25. yıl etkinliklerine davetli olarak katıldı.

Türkiye’den Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile Sendikamız danışmanı Dr. Emirali Karadoğan’ın katıldığı 24 Kasım’da düzenlenen Genel Kurula, İtalya ve Karadağ’dan sendika yönetici ve temsilcileri de yer aldı.

Özdemiroğlu, Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisinin iki ülke işçi sınıfları için de geçerli ve önemli olduğunu vurgulayan Özdemiroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Tez-Koop-İş Sendikası üyesi olan 61 bin üyemizin mücadele ve kardeşlik mesajlarını sizlere iletmek bizlere onur veriyor. Arnavutluk Gıda, Tarım, Ticaret ve Turizm Özerk İşçi Sendikasının daveti neticesinde aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum.

Değerli dostlar,

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkiler, küresel kapitalizmin dayattığı gibi ekonomik ilişkilere değil, tarihsel bir geçmişi olan kardeşlik ve dostluk bağına dayanmaktadır. Bu nedenle Arnavutluk işçi sınıfının sorunları, aynı zamanda Türkiye’deki işçi sınıfının sorunudur. Arnavutluk’ta bir işçinin canı acımışsa bizim de canımız acır. Bu topraklar kardeşliğin, sevginin, dostluğun diyarıdır. Bu topraklar kartalın gökyüzüyle kardeşliğini ve özgürlüğünü ifade eder. Paylaşma ve dayanışma bu toprakların hamurudur. Aynı zamanda bu topraklar mücadelenin, direnişin ve kavganın coğrafyasıdır. Bu değerler işçi sınıfının ruhunu ifade eder. İşçi sınıfı bu değerlerle kendini üretir, geliştirir ve var eder.

 

Değerli arkadaşlar,

Küresel düzeyde işçi sınıfına stratejik saldırıların arttığı bir dönemden geçiyoruz. İşçi sınıfı esnekleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma hamleleriyle enkaz haline getirilmek isteniyor. Dünya, tarihinin en büyük gelir eşitsizliğini yaşıyor.

Son verilere göre, 8 dolar milyonerinin toplam servetinin, 3.6 milyar kişinin toplam gelirine eşit olması yaşanan trajedinin boyutunu göstermektedir. Dünyada bir taraftan olağanüstü müsriflik yaşanırken, diğer taraftan 2. 6 milyar insan açlık sınırında hayatını sürdürüyor. Ama her şeye rağmen işçi sınıfının mücadelesi devam ediyor. İşçiler haklarını korumak ve geliştirmek için kavgalarını sürdürüyor.

Tez-Koop-İş Sendikası uzun bir mücadele deneyime sahip bir sendikadır. Sermayenin her düzeyde saldırılarını farklı barikatlar oluşturarak boşa çıkardık. Örgütlenmeye stratejik önem vererek, sermayenin yoğun saldırılarını bertaraf ettik.

Sermayenin saldırılarının küreselleştiği bir konjonktürde işçi sınıfının enternasyonal mücadelesi daha da yükseltilmelidir. Bu toplantı bizim açımızdan bir uluslararası dayanışma ve deneyim paylaşma alanıdır. Sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Umut veriyor.

Değerli arkadaşlar, işçi kimliği bir üst kimliği ifade eder. Yani işçiler arasında renk, dil, din, ırk, millet ayrımı olmaz. İşçi sınıfı kardeştir. Burada farklı ülkelerden gelen sendikacılarız, ama davamız ortak ve bir kardeşlik davası.

Sermayenin bizleri bölen, ayrıştıran, bloke eden operasyonlarına karşı tek yumruk ve tek yürek olmalıyız. Enerjilerimizi birleştirmeli, gücümüze güç katmalıyız. Biz bu noktada yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız.

Değerli Arkadaşlar,

Uzun soluklu bir mücadele içinde olduğumuzu biliyoruz.

Ama şunu da biliyoruz: Çok uzun bir yol bile küçük bir adımla başlar.

Artık yola çıktık.

Birliğimiz gücümüz, dayanışma silahımızdır.

Sözlerime son verirken, Genel Kurulunuzun öncelikle sendikanıza ve tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını dilerim.

Yaşasın sınıf dayanışması!”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu