gençemek sayı 1

Başkandan: Gelecekten Korkanlar, Gençlikle Arasına Mesafe Koyarlar

Değerli genç üye arkadaşlarım, width=

Sendikada genel eğitim sekreterliği görevini yürüttüğüm dönemlerden bu yana hep bir kadın dergisi ve genç işçi dergisi çıkarmayı arzulamama rağmen bunu gerçekleştirememiştik.
Ama bugün Tez-Koop-İş Sendikası dikkat çekici bir sürece girdi. Üyelerinin giderek daha büyük bölümünü oluşturan gençlere hitap etmeyi, onların sorunlarını özel olarak ele almayı, çözümler geliştirmeyi ve onları sendikal yaşama daha fazla katmayı önemsiyoruz, gerekli görüyoruz. Bunun için de yeni araçlar oluşturuyoruz. Çünkü biz genç işçilerin duyguları ve heyecanlarıyla gelişeceğimize inanıyoruz. Geleceği ve sendikamızı onlara emanet edeceğiz Gençlik her zaman yeniyi araması, ezber bozması, ruhu, heyecanı, duygularıyla; statükoyu, tutuculuğu sarsan bir özellik taşır. Var olanı her şart altında korumaya çalışanlar, yeniye ve gelişmeye açık olmayanlar gençlikle arasına mesafe koyar. Oysa gençlik gelecektir. Geleceğe yönelik projesi olan her kurum ve yapı gençliğin önünü açmalı; gençliğin söz, karar ve yetki sahibi olmasını sağlamalıdır. Ancak kendi kaderini yönlendiren gençlik, geleceği kurar. Biz Tez-Koop-İş olarak genç işçilere dayanan bir sendikayız. Ve gençlikten korkmuyoruz. Örgütlenme adımlarımız ve şimdi genç işçilere yönelik çıkardığımız dergimizle de bunu ispatlıyoruz. Biz sizlerin, genç işçilerin ruhu, duyguları ve heyecanlarıyla gelişeceğimize inanıyoruz. Ancak genç üyeleriyle bütünleşmiş bir sendikanın kök salıp gelişebileceğini düşünüyoruz. Bütün kapılarımız gençlere açık ve onlardan görev ve sorumluluk almalarını bekliyoruz.

Sendikanın gelişmesi, güçlenmesi ve etkin politikalar üretmesi ancak genç işçilerin ve kadınların devreye girmesiyle mümkün olacak, buna samimiyetle inanıyorum. Özellikle mağazacılık, perakende ve yapı marketlerdeki deneyimlerimiz bize izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tez-Koop-İş Sendikası örgütlenmeye verdiği öncelikle, iç işleyişi ve demokrasi kültürüyle, sendikal hareketin taşıyıcı gücüne dönüşmeyi hedefliyor. 7 Nisan’da yaptığımız Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu’nda, Anatüzük’ümüze genç üyelerimizin sendikal yaşama daha etkin katılmasına yönelik yeni maddeler koyduk. Sendika Organları’nın tanımlandığı maddeye Şube Danışma Organları çerçevesinde “Genç EmekKurulu”nu ekledik. Bu kurullar şubelerin bir organı olarak resmen tanımlanarak genç üyelerimizin katılımını güçlendirmeyi hedefliyor. gençemek ve Genç Emek Kurulu sendikamızınaynı amaca hizmet eden iki yeni açılımı.

Gençliğin geleceksizliğe karşı tepkisi, her şeye rağmen hayalleri ve arayışları bize yol gösteriyor. Yoğun duygusal, ruhsal, emek sömürüsüne maruz kalan genç üyelerimizin her şeye rağmen yüzlerindeki gülümseme “bir şey yapmalı” duygumuzu ateşliyor. Arayışları ve umutları bize izlememiz gereken yolu işaret ediyor. Biz Tez-Koop-İş Sendikası olarak gençlikteki bu enerjinin ve arayışların farkındayız. Ve bu enerjinin örgütlenmesini hedefliyoruz. gençemek işte bu gençliğin sesi, dili, ruhu olacak. Bu Tez-Koop-İş’in gençliğin içine sokulmaya çalışıldığı cendereye net, sınıfsal bir yanıtıdır. Genç arkadaşlarımızın da kendi dergilerine sahip çıkmalarını ve her düzeyde katkılarını bekliyoruz.
İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu