gençemek sayı 3

Başkandan: Güçlü Köklerimizden Gelen Deneyim ve Genç Filizlerimizin Verdiği Enerjiyle Yola Devam Ediyoruz…

 

 width=

Tez-Koop-İş’in değerli genç üyeleri,

26 Kasım’da sendikamızın 56. doğum gününü kutladık. Aslında köklerimiz daha da geriye, 1950’lerde Sümerbank mağaza emekçilerinin çatısı olmuş sendikalara kadar uzanıyor. Bunca yıllık birikim bizim
en değerli kaynağımız. Biz hem bu tarihe sahip çıkıyor, ondan öğreniyor; hem de bir yandan işkolumuzun çoğunluğunu oluşturan genç emekçilere ulaşmak, onları sendikamızın temel dinamiği yapmak istiyoruz. Elinizdeki dergi de bu arzumuzun bir ürünüdür. Sizlerden gençemek’i sahiplenmenizi, okumanızı, genç emekçilere ulaştırmanızı bekliyorum. Aynı zamanda ona katkı sunmanızı da istiyorum.
Buradan şube yöneticisi arkadaşlarıma, temsilci kardeşlerime de sesleniyorum: gençemek dergisini genç üyelerimize ulaştırmak için daha yoğun bir gayret göstermenizi bekliyorum.

Sendikamız birçok alanda önemli atılımlar yapıyor. Bunlardan birisi de yakın zamanda temelini attığımız Burhaniye’deki eğitim tesisleridir. Sendikamızın üyelerine konaklama ve eğitim hizmetleri sunmak üzere Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapımını başlattığımız bu tesis kuşkusuz öncelikle genç üyelerimiz için yeni olanaklar sağlayacaktır. Tatil yapmak, dinlenmek yorucu ve yıpratıcı çalışma yaşamı içindeki gençlerin temel haklarından biridir. Öte yandan bu tesis bize eğitim etkinliklerimizi daha da geliştirme olanağı da sağlayacak. Sendikamız genç üyelerinin eğitim konusunda ne kadar duyarlı ve istekli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem şubelerimizde hem de yeni tesisimizde gerçekleşecek yoğun eğitimlerle gençlerin sendikal süreçlere bilinçli birer üye olarak katılmalarını ve katkı sunmalarını sağlayacağız.

Değerli kardeşlerim ülkemizin ve dünyanın derin ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalandığı, aslında herşeyin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde sendikal hak mücadelesi vermek daha da zor, ama bir o kadar da gerekli. Biz de, özellikle de genç emekçilerin içine sürüklendiği güvencesizlik batağıyla mücadele için çok yönlü bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Kamuda taşeron şirketler eliyle çalıştırılırken kadroya geçirilen üyelerimizin karmaşık ve birikmiş sorunlarını çözmek, kadrolu olan işkolumuzdaki emekçileri sendikamız saflarına kazanmak öncelikli gündemlerimizden biri. Diğer yandan ise işkolumuzun en kritik alanlarından olan zincir marketlerde, çokuluslu firma mağazalarında sistemli bir örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Söz konusu örgütlenmelerde en büyük dayanağımız genç emekçilerin gösterdiği dayanışma, işbirliği ve mücadele arzusu. Bu alanda yalnızca yurt içinde değil uluslararası düzeyde de çaba içindeyiz. Uluslararası sendikal üst kuruluşumuz olan UNI bünyesindeki toplantılara katılıyor, uluslararası markalara ait işyerlerinde yaşadığımız sorunları paylaşıyor, çözümler arıyoruz. Örgütlenme çabalarımıza uluslararası destek sağlıyoruz.

Tüm bu çalışmaları yaparken işkolumuzun ötesinde çalışma hayatının genel sorunlarına da ülke sorunlarına da duyarsız değiliz elbet. Bunların içiçe olduğunun, birbirlerine bağlı olduğunun farkındayız. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, bilimsel, laik, demokratik ve nitelikli eğitimin sağlanması, kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmaması, enflasyonun altında kalmayan bir asgari ücretin belirlenmesi gibi konularda açıklamalarımız, ziyaretlerimiz, yayınlarımız vb. ile tutumumuzu ortaya koyuyoruz.

Mart 2019’da yapılacak kongremize giderken sendikamızı daha da büyütecek uğraşlarımızı sizlerin desteği ile sürdürmeye kararlıyız. Sizleri sendikal mücadelede, temsilciliklerde, yönetimlerde görmek, heyecanınızı heyecanımıza katmak istiyoruz.

Hepimizin yolu açık olsun.

 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu