gençemek sayı 3

Bu Sayıda…

Merhaba

Dergimiz gençemek 3. sayısına ulaştı ve ilk yayın yılını bitiriyor. Deneyerek, birikimlerden ve farklı fikirlerden yararlanarak, ortaklaşa kafa yorarak yol almaya çalışıyoruz. Bu dergi Tez-Koop-İş Sendikası’nın gençlere yönelme, gençlere açılma politikasının bir aracı, bir ürünü. Yol alırken bunu hiç unutmuyoruz. Önce sendikamızın genç üyeleri ve giderek genç emekçilerin tümü bizim hitap ettiğimiz kitleyi oluşturuyor. Bu kitlenin gereksinimlerini, gündemlerini anlamaya, dilini yakalamaya çabalıyoruz bir yandan; bir yandan da gelişimlerine katkı sağlamak, düşünsel olarak beslemek, sendikal bir kimlik oluşturmalarına destek sağlamak istiyoruz. Bu yolda okurlarımızdan gelecek öneriler, eleştiriler ve talepler bizim için paha biçilmez değerde.

Bu yayını genç bir ekip hazırlıyor. Editörün yanı sıra sendikamızın örgütlenme ve basın- yayın bürosundan uzmanlarımız özveriyle sundukları gönüllü katkılarıyla hazırlanıyor dergimiz. Hepimiz birlikte gençemek ekibini oluşturuyoruz.

Geçtiğimiz aylarda gençemek ekibi olarak yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdik. Dergimizin bu sayısında da şube ziyaretimize dayalı bir dosya oluşturma geleneğini sürdürdük, Eskişehir şubemiz için bir dosya hazırladık. Eskişehir’de geçirdiğimiz iki günde hem şube yöneticilerimizin hem de genç üyelerimizin konukseverliği, desteği ve işbirliği bizi mutlu etti. Hepsine teşekkür ederiz. Bursa-Orhangazi ve Gebze’de yaptığımız direniş ziyaretleri ve katıldığımız yürüyüşler de bizim için çok anlamlıydı. Sınıf dayanışmasının etkin parçası olmak bizim için temel bir ilke ve bunu sürdürmekte de kararlıyız.

Dergimizde genç emekçilerin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunların, hak alma mücadelelerinin yanı sıra tiyatro, sinema, spor, müzik, bilim gibi pekçok alanda da yazılarla, haberler, tanıtımlarla okurlarımızın düşünsel, ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaya, yön göstermeye, gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bir sendika dergisi olarak bu alanda hayli özgün bir örnek oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Emekçinin, hele genç emekçinin salt çalışan bir makine olmadığını aynı zamanda kültür ve sanatla ruhunun, zihninin doyurulması gerektiğini düşünüyoruz. Okurlarımızdan bu yönde gelecek geri dönüşleri
de, katkıları da heyecanla bekliyoruz.

Genç emekçiler dünya çapında benzer sorunları yaşıyorlar. Çalışmanın geleceğinin ne olacağı, güvencesizliğin yaygınlaşması, işçi sağlığı sorunlarının yoğunlaşması, yoksullaşma, şiddetin artışı, ayrımcılık vb. pekçok başlıkta uluslararası düzeyde yapılan tartışmalar, oluşan inisiyatifler, işbirlikleri var. Sayfalarımızda elimizden geldiğince bunları da yansıtmaya ve tanıtmaya gayret gösteriyoruz.

Sendikamızın, işçi hareketimizin ve memleketimizin geleceği genç emekçilerin ellerinde şekilleniyor. Dergi olarak bu şekillenmeye emeğin güçlenmesi, sosyal hakların kazanılması, insan medeniyetinin gelişmesi, eşitlik ve özgürlüğün gerçekleşmesi yönünde katkı koyabilirsek ne mutlu bize…

 

Bu Sayıda…


Editörden

Tarihimizden

Başkandan

Güçlü Köklerimizden Gelen Deneyim ve Genç Filizlerimizin Verdiği Enerjiyle Yola Devam Ediyoruz

Şubeleri Geziyoruz

Öğrenci-İşçi Kenti Eskişehir’de Sendikalı Olmak

Gençemek Oradaydı

Direnişlerin Yanında, Yürüyenlerin arasında…

Memleket Emek Haberleri

Dünya Emek Haberleri

Araştırma

Genç Emekçinin Geleceği İstihdam Programlarında mı Örgütlü Mücadelede mi?

Sanal Alemden

Dijital Otoriterlik ve Dijital Uçurum

Güvenli Çalışma

Kasiyerlik Kolay İş mi?

Akademik

Genç Sosyal Politikacılar Emeği Konuştu

Güvenli Çalışma

İşkolumuzda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Araştırma

Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Zamanı Dersten Çok İşte Geçiyor

Dünyadan

Uluslararası Bir Girişim: Gençlik İçin Düzgün (İnsan Onuruna Yakışır) İşler

Hakkımız Hukukumuz

Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşten Çıkarmalara Karşı Haklarımız

Kitap

Seray Şahiner: Kul

Sinema

“Dayanışma Ezilenlerin İnceliğidir”

Müzik

Ölüler Dirilerden Çalacak!

Tiyatro

Çok Uzaktaki Bir Ülkenin “Kuşlar”ı

Genç Kalem

Çığ Gibi Büyüyenler ve Pirinç Tanesi Gibi Küçülenler

Eylem

Dayanışmadan Direnişe Genç Hekimler

İşçi Sınıfının Kavramları

Kapitalist Kriz

Tarihimizden

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” İlanı
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu