Haberler

Chp’nin Taşeron İşçilik Çalıştayı Sonuçlandı

Çalıştaya, Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Çağdaş Duyar katıldı.

CHP Emek Büroları tarafından Ankara’da düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı sonuçlandı.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Hak-İş Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, konfederasyon ve sendikaların yöneticileri, akademisyenler, işçiler, taşeron işçi dernekleri, uzmanlar ve gazeteciler katıldı.

Çalıştayda, sendikamızı Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Çağdaş Duyar ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Kirman temsil etti. Sendikamız uzman ve üyeleri de çalıştaya katıldı.

Çalıştayın açılış Konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptı. Ağbaba, hükümetin taşeron sorununu kapalı kapılar ardında değil, emekçilerle bir arada çözmesi gerektiğini söyledi.

Çalıştayın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. Sonuç bildirgesinden satır başları şöyle:

√ Taşeron işçilik sistemi, 21. yüzyılın modern kölelik düzeni anlamına gelmektedir. Bu sistem ile işçilerin emeği, ucuz ve güvencesiz şekilde sömürüye açık hale getirilmektedir. 
√ Taşeron işçilik sistemi, iş cinayetlerini artırmaktadır. Kâr hırsı, işçilerin hayatının önüne geçmekte ve işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkı göz ardı edilmektedir. 
√ Taşeron işçiler, kadrolu işçilerin yararlandığı sosyal haklardan yeterince yararlanamamaktadır. Kadrolu çalışanlara verilen yakıt, ulaşım, aile ve çocuk, yemek gibi sosyal hakların tamamı taşeron işçisine verilmemektedir. 
√ Kamuda çalışan taşeron işçiler yıllardır kadro vaadi ile oyalanmakta ve adım atılmamaktadır Taşeron işçiler, kamuda işçi olarak kadrolu istihdam edilmelidir. Kadro hukuken kazanılmış hakları ile birlikte değerlendirilmeli, kadroya geçişte tüm kazanılmış haklar korunmalıdır. 
√ Devlet, ucuz işgücü ve güvencesiz çalışma rejimini sürdüren değil, bunu önleyen olmalıdır. Kamu hizmeti, piyasa işleyişine terk edilemez. Kâr hırsı kamu hizmetinin önünde engeldir.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu