Haberler

EuroCommerce ve Uni Avrupa’nın “İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Geliştirilmesi” Toplantısı, Brüksel’de Yapıldı.

EuroCommerce ve Uni Avrupa’nın ortaklaşa düzenlediği “İşyerlerinde Verimli Sosyal Diyalog Kurularak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Geliştirilmesi” isimli toplantısı, 10 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenledi.

Toplantıya, sendikamızı temsilen Genel Sekreter Hakan Bozkurt ve Genel Mali Sekreter Haydar Özdemiroğlu katıldı.

Aynı başlık altında ilerleyen toplantılar serisinin sonuncusu olan bu toplantıda, projeden elde edilen sonuçlar, değişen bakış açıları ve tecrübeler tartışıldı.

Toplantı çerçevesinde düzenlenen panelde, çalışma yaşamında stres, ergonomi, psiko-sosyal riskler masaya yatırıldı. İşçi sağlığı ve güvenliği konularında, Avrupa Birliği’nin karar alma süreçlerine etki etme imkanları değerlendirildi.

Avrupa Pazar Günü İttifakı Toplantısı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile Avrupa Pazar Günü İttifakı’nın (Europa Sunday Alliance) “İş-Yaşam Dengesi 4.0 – Dijitalizasyon Çağında Güçlükler” isimli toplantısı ise 15 Kasım’da Brüksel’de düzenlendi.

Toplantı çerçevesinde imzaya açılan ve toplantıda sendikamızı temsil eden Genel Sekreter Hakan Bozkurt ve Genel Mali Sekreter Haydar Özdemiroğlu’nun da imzaladığı metin ise şöyledir:

* Dijitilizasyonun getirdiği avantajlar daha iyi bir iş ve hayat dengesi kurmak için desteklenecek. 
* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir ve uygun hale getirilecek. 
* Dijitalizasyonun sağladığı esneklik ve sosyal güvenlik dengesi korunacak. 
* Serbest zaman (boş zaman, tatil) ve çalışma zamanı bütün Avrupa vatandaşları için senkronize edilecek. Pazar Günlerinin, kültürel, sportif, sosyal, dini ve sağlık konuları ve gönüllü çalışma etkinliklerine ayrılması kuralına riayet edilecek.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu