Haberler

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu: Ellerinizi Kıdem Tazminatı Hakkından Çekin

Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu’nun basına ve kamuoyuna açıklaması:


ELLERİNİZİ KIDEM TAZMİNATI HAKKINDAN ÇEKİN

Tüm işçilerin 83 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkına ilişkin yeni bir saldırı,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün yapılan basın toplantısında açık biçimde gündeme getirildi.  Bakan Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” adını verdiği basın toplantısında, “Kıdem Tazminatı Fonu ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nin entegrasyonunun” planlandığını açıkladı.

Bu açıklama, kıdem tazminatı hakkını işlevsiz, etkisiz ve korumasız bir düzenlemeye indirgeme çabasının, daha doğrusu kıdem tazminatını ortadan kaldırma stratejisinin yeni bir boyuta taşınmasıdır.

Kıdem tazminatını yeni bir düzenleme ile etkisiz kılmayı, güvence olmaktan çıkarmayı hedefleyen düzenlemeler işçilerin iş güvencesi ve birikmiş emeğinin karşılığı anlamına gelen kıdem tazminatı hakkını açık biçimde ortadan kaldıracaktır; onları güvencesiz-korunmasız bırakacak ve bunun karşılığında da işverenlere çok geniş bir özgürlük alanı açacaktır.

Kıdem tazminatı hakkının tartışmasız “işçi hakkı” olduğunun bilincinde olarak sendikaların ve tüm demokratik örgütlerin ortak ve birlikte mücadelesinin güçlü bir sese dönüşmesi için sendikamız tüm olanaklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır.

Bu doğrultuda özelikle Konfederasyonumuz Türk-İş’in 2011 yılında toplanan 21. Genel Kurulu ile 2015 yılında toplanan 22. Genel Kurullarında oybirliği ile alınan kıdem tazminatına ilişkin karar doğrultusunda mutlaka sonuna kadar tutarlı davranış göstermesi son derece önemlidir. Türk-İş Genel Kurullarında alınan şu karar, mutlaka yaşama geçirmelidir: “Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Türk-İş Genel Kurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Türk-İş Genel Kurulu, kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı grev olacaktır.”

 

Kıdem tazminatını geriletmeye, ortadan kaldırmaya dönük tüm çabaların sonuna kadar karşısında olacağız.

Bir kez daha uyarıyoruz ve vurguluyoruz:

Kararlıyız, inançlıyız ve asla geri adım atmayacağız.

Kıdem tazminatı hakkından ellerinizi çekin.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu