Haberler

GSB Yetki Sürecine İlişkin Mücadelemizin Haklılığı Yargıtay Kararı İle Ortaya Çıkmıştır

Bilindiği üzere; Öz Büro İş Sendikası, Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerleri için yetki tespiti başvurusunda bulunmuş, Bakanlığın olumsuz yetki tespiti üzerine; Öz Büro İş Sendikasınca yetki tespitine itiraz davası açılmış, Sendikamız yasaya aykırı şekilde sürece dâhil edilmemiş, taraflı, objektiflikten uzak, şaibeli, yasaya aykırı değerlendirmeler içeren bilirkişi raporu ile Öz Büro İş Sendikası’nın yetkisine dair tespit yapılarak yerel mahkemece olumsuz yetki tespitine ilişkin Bakanlığın kararı iptal edilmiş, taraflarca karar bu haliyle kesinleştirilmeye çalışılmıştır.

Sendikamız durumu öğrenir öğrenmez olaya müdahil olmuş, İstinaf ve Temyiz aşamalarında itirazlarını dile getirmiş, sonrasında Temyiz aşamasında karar bozulmuştur. Bu süreçte usulsüz şekilde bilirkişi raporu hazırlayan bilirkişiler ile ilgili şikâyet ve yargı süreçleri başlatılmıştır.

Yerel Mahkemece bozmaya uyulmuş, sendikamız davaya dâhil edilmiş, savunma ve delil sunma hakkını kullanmış, yeni bir heyetten bilirkişi raporu alınmıştır. Raporda başvuru tarihi itibari ile Öz Büro İş Sendikası’nın yetkiyi sağlamadığı, sendikamızın daha fazla üyeye sahip olduğu tespit edilmiş, Yerel mahkemece Öz Büro İş Sendikasının Gençlik Spor Bakanlığı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için yeterli çoğunluğu sağlamadığına karar verilmiştir.

İlk kararda hükme esas alınan bilirkişi raporundaki bilirkişinin Öz Büro İş Sendikası ile vekâlet ilişkisi bulunduğu, dosyada davacı ile vekalet ilişkisi söz konusu iken aynı zamanda bilirkişilik görevini kabul ettiği İdare Mahkemesinin kararı ile tespit edilmiş, ilgili bilirkişiye Bilirkişi Bölge Kurulunca ceza verilmiştir.

Öz Büro İş Sendikası yerel mahkeme kararını İstinaf ve Temyiz aşamalarına taşısa da yerel mahkeme kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2023/4739 E.- 2023/4346 K. sayılı kararı ile ONANMIŞ, Öz Büro İş Sendikasının Gençlik Spor Bakanlığı işyerlerinde toplu iş sözleşmesi bağıtlamak için yeterli çoğunluğu sağlamadığı yargı kararı ile kesinleşmiştir.

Sendikamız bu süreçte büyük bir mücadele örneği sergilemiş, emeklerinin karşılığını Yargıtay’ın kararı ile almıştır.

Bu mücadelede yanımızda olan üyelerimize, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu