Manşet Haberler

Haydar Özdemiroğlu: “Sendikal Hakları Kısıtlayan Kanun Teklifi Geri Çekilmelidir”

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Meclise sunulan “Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında 15 Nisan 2020 tarihinde basına ve kamuoyuna bir açıklama yaptı. 

Açıklamanın tamamı şöyle:

Koronavirüs salgınının toplumsal yaşamı derinden etkilediği, ekonomik ve sosyal belirsizliklerin arttığı bir dönemde, siyasal iktidar partisi milletvekilleri tarafından “Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 14 Nisan 2020’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Sunulan kanun teklifi ile işten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamalarına yeni düzenleme getirilirken 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında düzelenen toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler üç ay süreyle durdurulurken bu süre cumhurbaşkanın istemine bağlı olarak üç ay daha uzatılabilecektir.

Sözümüz açıktır:

Kanun teklifinin bu hükümleri, doğrudan doğruya sendikal hak ve özgürlüklere açık saldırıdır.

Uyarıyoruz:

-Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, iş uyuşmazlıklarının çözümü ve grev hakkının askıya alınması ya da durdurulması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya açık biçimde aykırıdır. Çünkü toplu iş sözleşmesi ve grev hakları Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerindendir.

-Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin askıya alınması ile grev hakkının engellenmesi, ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını ve geliştirilmesini bekleyen tüm işçilerin zorlaşan yaşam koşullarına mahkum edilmesi anlamını taşımaktadır.

-Bir ülkede sendikal hak ve özgürlükler, demokrasinin temel ölçütlerinden biridir. Kanun teklifi özgürlükleri tanımayan, ona darbe vuran özellikler taşımaktadır.

Tüm bu yönleriyle parlamentonun gündemine getirilen kanun tasarısı, yalnızca sosyal devlet ilkelerinin değil aynı zamanda hukuk devleti ilkelerini tahrip edecek olan tam hukuksuzluktur.

Türkiye’nin tüm konfederasyonları ve sendikaları bu süreçte seslerini yükseltmeli; sınıfsal, sosyal ve tarihsel duyarlılık ile davranmalıdır.

Kanun teklifi, demokratik süreçleri dışlaması ve sosyal devlet ilkelerini zedelemesi nedeniyle işleme konulmadan ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeden derhal geri çekilmelidir.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu