Haberler

Metal İşçilerinin Mücadelesini Destekliyoruz

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işkolunda örgütlü sendikalar arasında süren toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı sonucu İstanbul, Bursa, Ankara, Aksaray, Çankırı, Gebze ve birçok kentte hakları için haftalardır mücadele eden metal işçilerinin yanındayız. Bugün geldiğimiz noktada işverenler kârını arttırdığı halde işçilerin ücret düzeyleri asgari düzeyde tutulmak istenmektedir. Yaşanan ekonomik ve siyasi krizler işçilerin ücretlerinden fedakârlık etmesi yönünde gerekçe olarak gösterilmektedir. İşçiden fazla emek, az maaş talep eden, yoksulluk sınırına ve alım gücüne duyarsız kalan işveren ve işveren temsilcileri ayrıca işçilerin toplu sözleşmeden doğan haklarını sınırlamakta, sosyal haklarını ve kazanılmış haklarını kısıtlamaktadırlar. Metal işçileri yıllardır her sözleşme döneminde benzer sorunlar yaşamakta, talepleri görmezden gelinmektedir.

Hakları ve insan onuruna yakışır ücret düzeyi için mücadele veren metal işçilerini selamlıyoruz!

Tez-Koop-İş Sendikası olarak ekonomik ve sosyal haklarını almak için demokratik eylem hakkını kullanan metal işçilerinin haklı mücadelesini destekliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu