Örgütlenme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşçileri Grev Kararı Aldı

23 Haziran 2022 tarihinden bugüne 5 ay geçmesine rağmen, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Sendikamız arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamadı.

Sendikamız Samsun Şubesi, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süresince uzlaşma zemininden vazgeçmemiş; bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli adımları atmıştı. Ancak TÜHİS’in ücret zammı teklifinin düşük olması ve işçilerin mevcut sözleşmedeki haklarını geriye götüren taleplerde bulunması sebepleriyle görüşmelerde uzlaşmaya varılamadı.

İşçi emeğinin görmezden gelinmesi ve karşılığının açlık sınırının altında bırakılması asla kabul edilemez!

İzlenilen bu politikaya yönelik Samsun Şube, üyelerinden aldığı güç ve irade ile birlikte yaklaşık 500 işçinin katılımıyla Rektörlük içerisinde yürüyüş ve eylemler gerçekleştirdi. İşçiler, “Merhum OMÜ İşçisi” yazılı dövizler ile kara tabutlar taşıyarak yönetimi ve işveren sendikasını protesto etti: “Haklarımız, hayatlarımız için alandayız!” dedi.

OMÜ işçisi çadırları kurma kararı aldı, greve “evet” dedi.

OMÜ ve bağlı işyerlerinde çalışan 591 işçiyle 22 Kasım 2022 tarihinde grev oylaması yapıldı. Sendikamız üyesi işçiler, tüm ekonomik ve siyasi zorluklara karşın direnişini sürdürdü ve grev kararı aldı.

 

Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu