Manşet Haberler

Özdemiroğlu: “Halkımız Can Derdinde, Sermaye Kıdem Derdinde”

Kıdem Tazminatı Fonunun yeniden gündeme getirilmesi üzerine Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu 12 Haziran 2020 tarihinde bir açıklama yaptı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilişkilendirilerek kurulması hedeflenen fon karşısında işçi sendikalarına ve Türk-İş’e önemli görevler düştüğü vurgulanan açıklamanın tamamı şöyle: 

“Tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü  bir ortamda, yıllardır inatla ve ısrarla gündeme getirilen Kıdem Tazminatı Fonu dayatması, “İstihdam Kalkanı Paketi” bağlamında bir kez daha gündeme getirildi. 

Kıdem Tazminatı Fonu’nun oluşturulmasını kapsayan proje, kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Ancak daha önceki yıllarda yapıldığı gibi kıdem tazminatı,  emeklilik sistemi ile ilişkilendirilerek Fona geçişin amaçlandığı belirtildi. Buna göre Kıdem Tazminatı Fonu “Tamamlayıcı emeklilik” modeline bağlı olarak oluşturulacak. Çalışanlar 60 yaşından önce işten çıkmaları durumunda ancak çok kısıtlı koşullarda ve çok az miktarlarda kıdem tazminatlarını alabilecekler. 

Gündeme getirilen projenin ayrıntıları açık biçimde gündeme getirilmemekle birlikte, bazı basın yayın organlarına kamuoyu oluşturmak; toplumsal algı ve koşullandırma yaratmak üzere bilinçli biçimde sızdırıldığı ve hatta bazı işçi konfederasyonu yöneticileriyle paylaşıldığı anlaşılmaktadır. 

Birçok kez açıkladığımız gibi Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile ilişkilendirilerek kurulması hedeflenen Kıdem Tazminatı Fonu, tüm işçiler için güvence anlamına gelen kıdem tazminatından yararlanmayı tümüyle sınırlandıran ve hatta genel olarak yararlanmayı olanaksız kılan bir proje niteliğindedir. Bu yönüyle doğrudan ve katıksız biçimde emeğin sosyal haklarına, güvencelerine  saldırı niteliğindedir. 

Bu saldırının etkisiz kılınması için öncelikle işçi sendikalarına ve özellikle konfederasyonumuz Türk-İş’e önemli görevler düşmektedir. Çünkü işçilerin hakları ve güvenceleri sendikaların var oluş şartıdır.

Buradan Türk-İş yönetimine çağrı yapmayı bir görev sayıyoruz: “İstihdam Kalkanı Paketi” ile açıklanan Kıdem Tazminatı Fonu oluşturmaya dönük yasa önerileri, kendilerine ulaştırılmış ise hemen sendikalarla ve kamuoyuyla paylaşılmalı; Konfederasyonumuzun son üç genel kurulunda alındığı gibi  5-7 Aralık  2019 tarihinde toplanan Türk-İş 23. Genel Kurulu’nda bir kez daha karar altına alınan kıdem tazminatına dokunmanın genel grev nedeni olduğu kararı özellikle vurgulanmalıdır. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta, milyonlarca insanın can derdinde ve geçim kaygısında bulunduğu bir ortamda, sermaye ve sözcülerinin 84 yıllık bir kazanım olan kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırma operasyonundan asla vazgeçmediğidir. Bu yaklaşıma sendikaların vereceği yanıt, ilkeli, kararlı ve ödünsüz bir tutum olmalıdır.”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu