Manşet Haberler

Sendikamızdan Türk-İş’e Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü İçin Dikkat Notu

 data-lazy-src=

 

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete (Sayı: 30280)’de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa eklenen Ek Madde 2’de kamuda toplu iş sözleşmesi hakkının Konfederasyonlara devredilmesini öngören ve böylece sendikal hak ve özgürlükler konusunda sınırlamalar yaratan düzenleme bulunmaktadır.

Ek Madde 2’ye göre işçi konfederasyonları kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamında bulunan işyerlerinde sürdürülen toplu iş sözleşmeleri için üye sendikaları bağlayacak çerçeve anlaşma protokolleri imzalayabileceklerdir.

OHAL’in yürürlükte bulunduğu demokratik olmayan bir ortamda ve tartışmasız biçimde yürürlüğe giren bu madde, sendikal özgürlüklere ve sendikaların tüzel kişilik haklarına sınırlama getirdiği gibi, toplu iş sözleşmesinin özerkliği ilkelerine de tümüyle aykırıdır. Bu madde nedeniyle sendikaların toplu pazarlık hakları, üst örgütü olsa da konfederasyonlara devredilmekte ve sürdürülen toplu iş sözleşmeleri sonucu alınan tüm kararlarla birlikte grev kararlarının da uygulanamama/uygulatılmama riski taşımaktadır.

Bu nedenle Konfederasyonumuz Türk-İş’in Ek Madde 2’nin getirdiği olumsuzlukları dikkate alarak gelecekte oluşturulacak çerçeve anlaşma protokolüne sendikaların toplu pazarlık süreçlerinin anlamını ve değerini koruyacak ve güçlendirecek bir düzenleme maddesi veya notu eklemesinin doğru bir yaklaşım olacağını belirtmek isteriz.

Yine ayrıca Ek Madde 2’nin yarattığı anti-demokratik düzenlemenin tümüyle değiştirilmesi yönünde yasal süreçlerle birlikte genel bir sendikal mücadelenin başlatılmasını gerekli ve zorunlu görüyoruz.

Saygılarımızla.”

 width=
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu