Haberler

“Taşeron İşçilerine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Açıklıkla, Olağan Süreçlerle ve Hızlı Biçimde Yaşama Geçirilmelidir”

Yıllardır kamu kuruluşlarında korunmasız ve güvencesiz biçimde çalıştırılan taşeron işçilerinin istihdamına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve diğer siyasal iktidar temsilcileri tarafından, taşeronda çalışan işçilerin istihdam sorunlarının yıl so-nuna kadar “kesinlikle çözümleneceği” belirtilirken, sorunların nasıl aşılacağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmıyor. Sorunun sosyal taraflarını oluşturan işçi konfederasyonlarına, sendikalara ve kamuoyuna açıklama yapılmıyor, sözü edilen taslak ya da tasarı metinleri sunulmuyor. Kamuoyuna sızdırılan bilgilere göre sorunun Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılacak Kanun Hükmünde Kararname ile çözümleneceği belirtiliyor.

1- Kamu kuruluşlarında taşeronda çalışan yaklaşık 950 bin işçiyi ilgilendiren önemli bir konuda yaşanan bu gizlilik, hiçbir hukuksal gerekçeyle açıklanamaz. Çünkü, demokrasilerde, hukukun üstünlüğü temel bir ölçüttür ve yine sosyal tarafların katılımına açıklık, katılım ve söz hakkı temel bir kuraldır, olmazsa olmaz bir ilkedir.

2- Taşeronda çalışan işçilerin sorunlarının kalıcı çözümü için tüm kuralların açık biçimde ortaya konulması son derece önemlidir. İşe giriş koşulları, kıdem ve ücret dereceleri, iş tanımları, yükselme, nakil ve atamaları, parasal olan ve olmayan sosyal haklar gibi çok çeşitli hakların yanında sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarının nasıl oluşturulacağı ve geliştirileceği bilinmezliğini korumaktadır.

3- Taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin uygulanan gizlilik, sorunun tartışılmasından kaçınma anlamına gelmektedir. Aileleri ile birlikte milyonlarca insanı ilgilendiren bir konunun olağan süreçlerle yaşama geçirilmesi yerine, darbe dönemlerini hatırlatan biçimde kararname ile çözümlenmek istenmesi, taşeronda çalışanlara yönelik bir haksızlık olduğu gibi demokrasinin temel kurallarına, Anayasaya, Yasalara ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de tartışmasız biçimde aykırıdır ve asla kabul edilemez.

Yıllardır kölelik koşullarında çalıştırılan taşeron işçileri konusunda yapılacak yasal düzenlemenin açıklıkla, olağan süreçlerle ve çok hızlı biçimde yaşama geçirilmesini bekliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu