Haberler

Tayin Hakkının Gaspı, Eşitlik ve Sosyal Adalet İlkesine Aykırıdır! 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçişi Yapılan İşçilerin Tayin Hakkı, Temel Bir İşçi Hakkıdır!

Bilindiği üzere, 24 Aralık 2017 tarihli 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri yöntemiyle işçi çalıştırılmasına son verilmiş ve 04.12.2017 tarihinde hizmet alım ihalesi kapsamında çalışmakta olan işçiler daimi işçi kadrosuna geçirilmişlerdir. Ancak bu düzenlemenin, sosyal taraflara danışılmadan ve sağlıklı bir tartışma zemini yaratılmadan hayata geçirilmesi; kapsam, içerik ve uygulama yönünden çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. İşçilerin kadroya geçişleri belirli koşullara bağlanmış; geçiş sonrası haklarında ise belirli kısıtlamalara gidilmiştir. Bu durum, taşerondan kadroya geçişi yapılan işçiler ile hâlihazırda kadrolu olan işçiler arasında önemli eşitsizlikler doğurmuştur.

Aradan geçen yıllar içinde “sözde” kadroya geçişi yapılmasına karşın hakları farklı biçimlerde ihlal edilmeye devam eden işçiler için koşulsuz, eşitlik ilkesinden hareket eden, istisnasız bütün özlük haklarının tanındığı, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerin ihlal edilmediği bir yasal düzenlemenin yapılması, iş barışının sağlanması ve sosyal adaletin tesis edilmesinin önkoşuludur. Bu bağlamda 696 sayılı KHK ile kadroya geçişi yapılan işçilerin tayin hakkının tanınması ve meslek kodlarının fiilen yaptıkları işe uygun hale getirilmesi gereğini bir kez daha vurguluyor; ilgili eşitsizlikler tümüyle ortadan kaldırılıncaya kadar konuyu gündemde tutmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu