Duyurular

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 4 No.lu Şube 11. Olağan Genel Kurul İlanı

Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 4 No.lu Şubesinin 11. Olağan Genel Kurulunun 4 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00da Mustafa Kemal Bulvarı No: 111 Maltepe/Çankaya adresinde bulunan Akar Otel’de aşağıdaki gündemle yapılmasına;

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurulun, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da aynı yerde ve aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Açılış – Yoklama.

2- Divan Seçimi,

3- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,

4- Şube Başkanının Açış Konuşması,

5- Konukların Takdimi ve Konuşması,

6- Raporların Görüşülmesi, Kurulların İbrası,

8- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelikleri ile Üst Kurul Delege Aday Tespiti,

8 – Yönetim Kurulu (5) Asil, Denetleme Kurulu (3) Asil, Disiplin Kurulu (3) Asil ve Aynı Sayıda Yedek Üye ile Üst Kurul Delege Seçimi,

9- Dilek ve Temenniler,

10- Kapanış.

 

 

Tez-Koop-İş Sendikası

Ankara 4 No.lu Şube Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu