Haberler

Tez-Koop-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde onu saygı ve özlemle anarken, DEMOKRATİK, LAİK ve ÇAĞDAŞ değerlerle oluşturduğu ve benim en büyük eserim dediği “CUMHURİYET”i doğruluktan, eşitlikten ve demokrasiden vazgeçmeden koruyacağımıza söz veriyoruz.

Başkanlar Kurulumuz 10 -11 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da toplanarak Sendikamız’ın iç gündemi ile Türkiye gündemini ve sendikal hareketin sorunlarını; taşeronlaşma, örgütlenme, özelleştirme, iş kazaları ve iş mahkemeleri kanunu ile ilgili gündemleri değerlendirmiş, aşağıda yer alan hususların basına, kamuoyuna ve teşkilatımıza duyurulmasına karar vermiştir.

1-Başkanlar Kurulumuz, yakın zamanda Aliağa’da, Şırnak’ta ve Bursa’da yaşanan iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden işçi arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm yurttaşlarımıza baş sağlığı diler. Türkiye’de işçi sınıfının yaşadığı sorunlardan birisi de iş cinayetleri gerçeğidir. Türkiye’de terör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısından daha fazla işçi her gün ölmeye devam etmektedir. Ne yazık ki bu ölümleri ve yaralanmaları durdurmaya yönelik kalıcı ve yapısal adımlar atılmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, iş kazalarının önlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bunda gerek yasanın uygulanmasının ertelenmesi, gerekse etkin yaptırım ve denetim mekanizmalarının tanımlanmaması başrolü oynamaktadır. Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sıradadır. 2017 yılının Ekim ayında en az 182 yılın ilk 10 ayında ise en az 1683 işçi ne yazık ki yaşamını yitirmiştir. Yetkililerin yaşananlardan ders çıkararak derhal yeni önlemler alması gerekmektedir. Başkanlar kurulumuz, Konfederasyonları ve siyasi partileri bu konuda derhal etkin önlemler almaya davet eder.

2- 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan İş Mahkemeleri Kanunu getirdiği zorunlu arabuluculuk sistemiyle, işçinin yasalardan doğan haklarını ve yargı hakkını zedeleyici bir nitelik taşımaktadır. Uygulamaya sokulacak olan bu yasa ile getirilen işçi alacaklarına yönelik bu düzenleme iş hukukunun temel ilkelerini zedeleyici bir nitelik taşımaktadır. Yine söz konusu kanunla getirilen ve temyiz hakkını kısıtlayan düzenlemeler ile işçilerin şikâyet hakkını daraltıcı nitelikte olan düzenlemeler örgütlenmenin önündeki engelleri daha da arttıracaktır. Başkanlar Kurulumuz, Konfederasyonumuza ve siyasi partilere, Anayasa’ya açıkça aykırı olan bu yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi hususunda çağrıda bulunmaktadır.

3 – Çalışma yaşamında, temel öneme sahip olan konu, kamu kesiminde çalışan taşeron işçilerin yaşadıkları sorunlardır. 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 Sayılı Yasa’nın öngördüğü yükümlülüklerin, ne yazık ki, yaşama geçirilmesinde bugüne kadar ilerleme sağlanamamıştır. Özellikle, kamuda esas işler ve yardımcı işler ayrımı halen yapılmamış, bu yasaya uygun düzenlemeler ve yaptırımlar hayata geçirilmemiştir. Bu nedenle, kamuda özellikle işkolumuzda birçok taşeron işçinin beklentileri de hayata geçirilmemiştir. Sendikamız ve Başkanlar Kurulumuz seçim öncesinde kamuda çalışan taşeron işçilere verilen sözlerin tutulması için takipçi olacaktır. Bütün siyasi partileri bu konuda vakit kaybetmeksizin adım atmaya çağırıyoruz. Başkanlar kurulumuz, kamuda güvenceli istihdamın sağlanması ve bütün çalışanların toplu sözleşme haklarından yararlanabileceği bir ortam yaratılması gerekliliğini bir kez daha yinelemektedir.

4 – Ekim ayı içerisinde yayımlanan “Orta Vadeli Program”, siyasi iktidarın önümüzdeki yıllar içerisinde işgücü piyasalarında daha fazla esnekleştirmeyi hedeflediğini, kıdem tazminatı fonunu devreye sokmayı planladığını, kiralık işçiliği tekrar gündeme getireceğini göstermektedir. Siyasi iktidar, sermaye için gül bahçesi, çalışanlar için cehennem anlamına gelen bu yaklaşımını derhal terk etmelidir. Tez-Koop-İş Sendikası, kıdem tazminatına ve işçilerin kazanılmış haklarına yönelik bu saldırıların karşısında bugüne kadar durmuş ve durmaya devam edecektir.

5- Özelleştirme uygulamaları hız kesmeden devam etmektedir. Son günlerde TBMM’de gündeme gelen torba yasanın 58. maddesi ile “3213 sayılı Maden Kanununun ek birinci maddesinde değişiklik yapılarak Türkiye Taş Kömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye yetkili kılınmaktadır” denilmek suretiyle halkın elinde kalan son varlığı olan TTK ve TTİ özelleştirilerek yok edilecektir. Bütün özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli, torba yasanın 58. maddesi geri çekilmelidir.

6 – Avrupa Birliği İlerleme Raporu kamuoyuyla paylaşılmış ve bu raporda, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü konusunda siyasi iktidara yönelik oldukça ciddi eleştiriler paylaşılmıştır. Türkiye, basın özgürlüğünün zedelendiği ve gazetecilerin tutuklandığı bir ülke haline gelmiş ve bu da Türkiye’nin demokratik hukuk devleti ilkelerinden fiilen hızla uzaklaştığına dair ciddi endişe yaratmaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğü evrensel hukuk kuralları ve Anayasamızca tanımlanan temel hak ve özgürlüklerin başında gelmektedir. Bu hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ise Türkiye’nin geleceği açısından tamir edilemez yaraların açılmasına neden olacaktır. Sendikalar, demokrasinin bekçileridir. Bu çerçevede; hukuksuz, yargı kararına dayanmayan keyfi uygulamaların sonlandırılmasını ve demokratik hukuk devleti ilkelerine herkesin saygı göstermesi gereğini bir kez daha yineliyoruz. Demokrasi ve adalet herkesin ihtiyacıdır.

7- Sendikamız REAL’de çalışan üyelerimizin yasalardan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının geciktirilmeden ödenmesi için başlatılan hukuki süreci yakından takip etmekte, bu süreçte üyelerimizin herhangi bir zarara uğramaması için mücadele kararlılığını sürdürmektedir. Sendikamız, UNI Metro Küresel İttifak Toplantısına katılarak Real işçilerinin hak kayıplarının önüne geçilmesi için uluslararası dayanışma çağrısı yapmıştır.

Ayrıca İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi 2017/32 sayılı iflas dosyasında müflis şirketin taşınırlarının satışı için açık arttırma günü vermiş olup, acele satış kapsamında iflas dairesince paraya çevirme işlemleri başlatılmıştır. İflas işlemleri kapsamında birinci alacaklılar toplantısı 17 Kasım günü Anadolu Adliyesi’nde yapılacaktır.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak 17 Kasım’da Anadolu Adliyesi’nde görülecek olan birinci alacaklılar toplantısında REAL çalışanlarının alacaklarının biran önce ödenmesi için adliye önünde olacağız. Sendikamız REAL çalışanlarının tüm haklarını alana kadar mücadelesini sürdürecektir.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu