Haberler

Tüm Eğitim Emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Eğitim, Cumhuriyetimizin hemen her döneminde önemli sorun alanlarından biri olmuşken, bugün de bu sorun varlığını derinleşerek sürdürmektedir. Eğitim politikalarının gerekli niteliklere sahip olmasının önkoşulu eğitim emekçilerinin güvenli, güvenceli, demokratik, sendikal hak ve özgürlüklerinin tanındığı bir ortamda görev yapabilmelerinin; ekonomik, sosyal ve kültürel olarak yaşam standartlarının iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. Ancak bugün ülkemizde eğitim politikaları gelecek nesilleri yetiştirmek için gereken niteliklerden yoksundur.

Çalışma yaşamına girişten emekliliğe kadar çok çeşitli sorunlar, eşitsiz uygulamalar ve ayrımcılıklarla karşı karşıya kalan eğitim emekçilerine, bugün de bu eşitsizlik ve ayrımcılıkları derinleştirecek yeni politikalar dayatılmaktadır. Proje okullardan güvencesiz çalıştırmaya, mesleki dayanışmayı baltalayacak basamaklardan ayrımcı eğitim programlarına tüm bu politikalar bir yandan eğitim emekçilerinin çalışma koşullarını zorlaştırırken diğer yandan çocukların ve gençlerin nitelikli eğitim alma haklarını engellemektedir.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, eğitim emekçilerinin sorunlarının çözümünde örgütlenme ve sendikalaşmanın birer önkoşul olduğunu biliyoruz. Eğitim emekçileri için sosyal güvenceli ve toplu sözleşmeli bir çalışma yaşamı, öğrenciler için ise nitelikli bir kamusal eğitim sisteminin sağlanması adına 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından yayınlanan Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının temel ilkelerini bir kez daha hatırlamayı önemli buluyoruz:

Eğitim, okulda geçen ilk günlerden başlayarak insan kişiliğinin tam gelişmesini, toplumun düşünsel, moral, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ilerlemesini ve ayrıca temel özgürlüklere ve insan haklarına derin bir saygı aşılamayı amaçlamalıdır.

Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı, ayrımcılığın soy, renk, cinsiyet, din, siyasal görüşler, toplumsal ya da ulusal köken, ekonomik durum temellerine dayalı hiçbir biçimine yol açmamalıdır.

Öğretmenlerin statüsü, eğitim alanında ulaşılacak amaç ve hedefler göz önüne alınarak, bu konudaki gereksinmelere yakışır olmalıdır; bu amaç ve hedeflere ulaşılması için, öğretmenler hakça bir statüden yararlanmalı ve öğretmenlik mesleği, hak ettiği kamusal saygınlığı görmelidir.

Öğretmen örgütlerinin eğitimin ilerlemesine büyük ölçüde katkıda bulunabileceğini ve dolayısıyla bu örgütlerin eğitim politikasının hazırlanmasına katılmaları gerektiğini kabul etmek uygun olacaktır.

Gelecek nesillere ve eğitim emekçilerine duyduğumuz sonsuz güvenle tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu 
 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu