Haberler

Üniversitelerdeki Tüm Geçici İşçiler Taşerona İlişkin Yasal Düzenleme Kapsamına Alınmalıdır

4 Nisan 2007 tarihinde kabul edilen ve 21 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler, 10-11 ay çalışmalarına rağmen kadroya geçirilmemişlerdir.

Niteliği ve kapsamı kamuoyuna açıklanmayan, ancak önümüzdeki günlerde çıkartılacağı Hükümet yetkililerince kesin bir dille açıklanan taşeronda çalışanlara ilişkin yasal düzenlemede, özellikle üniversitelerde geçici olarak işçilerin de sorunlarının kesin olarak çözümlenmesi son derece önemlidir.

Sendikamız Tez-Koop-İş, çok önemli bölümü 10-11 ay çalışan ancak sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen başta Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede, geçici iş pozisyonlarında çalışmaya devam edenlerin çalıştıkları işyerlerinde sürekli işçi kadrosuna geçirilmelerini beklemektedir. Ayrıca, gerek 5620 sayılı Kanundan önce gerekse Kanun uygulandıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında (özellikle üniversitelerde) “Döner sermaye” veya “İktisadi işletme” adı altında düzenlenen işyerlerinde her ne ad altında olursa olsun geçici statüde yılın hemen hemen tamamında çalışan tüm işçilerinde de sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi binlerce işçinin sorunlarını ortadan kaldıracak bir çözüm olacaktır.

Not: Sendikamızın Türk-İş Genel Başkanlığına 20 Aralık 2017 tarihinde yazdığı konuya ilişkin yazı içitıklayınız.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu