Haberler

Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!

Tez-Koop-İş Sendikası

1 Mayıs 2021 Bildirisi:

Ekonomik ve Sosyal Haklar İçin,

Barış, Demokrasi ve Özgürlükler İçin,

Güvence ve Gelecek İçin,

UMUT, CESARET VE ONURLA;

BİRLİKTE VE İLERİYE!…

 

2021 yılı 1 Mayısını, bir yılı aşkın süredir Covid-19 küresel salgınının yarattığı tüm olumsuzluklara ve yıkımlara rağmen demokrasi, özgürlük, sosyal hak ve güvenceler için barış ve dayanışma içinde yaşanacak daha iyi bir dünyaya duyduğumuz umutla bir kez daha haykırıyoruz:

• Yoksulluğun, yoksunluğun, haksızlıkların, eşitsizliklerin; savaşların, çatışmaların, terör ve şiddetin olmadığı;

• İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde güvenli çalışma olanağına kavuştuğu;

• İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş gibi farklılıkların sömürülmediği; 

• Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin yaratıldığı; 

• İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak geliştirildiği;

• Basın, yayın ve iletişim özgürlüklerinin baskı altında tutulmadığı, haber alma ve yayma haklarının korkusuzca yaşama geçirildiği;

• Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında uygulandığı ve kurumsallaştırıldığı;

• Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin, zorbalığın, taciz ve tecavüzlerin son bulduğu;

• Hukuk devleti kurallarının yaşama geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin yargı önünde hesap verebildiği; yürütme organlarının yargı üzerindeki baskılarına ve yönlendirmelerine asla  olanak tanınmadığı, ülke ve dünya istiyoruz.

Covid-19 salgınının sosyal yaşantıyı kısıtladığı koşullarda ekonomik bunalımın etkisiyle daha da yoksullaşan toplum kesimlerinin ve işçilerin, daha iyi çalışma ve yaşama koşullarına ulaşmaları için, bıkmadan, yorulmadan, umutla ve cesaretle mücadele etmekte kararlıyız:

• Çalışırken Covid-19 nedeniyle hastalanan ve/veya yaşamını yitiren emekçiler iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmelidir.

• Kısa çalışma ödeneği nedeniyle çalışamayan tüm işçilere en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmalıdır.

• Asgari ücret üzerinden kesilen tüm vergiler acilen ve hemen kaldırılmalıdır.

• Gelir vergi yasasında değişiklik yapılarak  ücretler üzerindeki vergi yükü yüksek oranlarda azaltılmalıdır.

• İşten çıkarma yasağı  sürdürülmeli, Kod-29 ile getirilen istisnalar kaldırılmalıdır.

• Ücretsiz izin uygulamasının getirdiği  haksız ve hukuksuz uygulamalar sonlandırılmalıdır.

• İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşulları daha da kolaylaştırılmalı ve iyileştirilmelidir;  Fon, işverenlere açık ya da kapalı destek sağlayan finansman aracı olmaktan kurtarılmalıdır.

• Normal çalışma süreleri kısaltılmalı; günlük, aylık ve yıllık dinlenme süreleri  ile izinler uzatılmalıdır.  

• İşsizliği azaltmak ve hayat pahalılığını sonlandırmak için etkili sosyal ve ekonomik önlemler alınmalıdır.

• Bir Anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey, mutlaka toplanmalı; salgının yarattığı yıkıma ilişkin aldığı kararlar uygulanmalıdır.

• Covid-19 aşılama programı tüm halkı kısa sürede kapsayacak biçimde geciktirilmeden uygulanmalıdır.

• Tüm işçiler hiçbir kısıtlama olmaksızın koşulsuz biçimde iş güvencesi kapsamına alınmalıdır.

• Toplu iş sözleşmelerinin özerkliği ilkesi titizlikle korunmalı, pandemi ortamında sürdürülen tüm toplu iş sözleşmelerine ekonomik ve sosyal olarak güçlendirici yeni hükümler getirilmelidir.

 

Barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için

Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 

 

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu