Haberler

1 Mayıs’ta Omuz Omuza….

DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN,

DAHA İYİ YAŞAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN,

EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR İÇİN,

YOKSULLAŞMAYA, HUKUKSUZLUĞA,

GÜVENCESİZLEŞTİRMEYE

YETER DEMEK İÇİN

1 MAYIS’TA OMUZ OMUZA….

 

Dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın, tüm emek dünyası için büyük anlamı ve değeri vardır.

Savaşsız, çatışmasız, sömürüsüz, baskısız bir dünya isteminin bayraklaştırıldığı 1 Mayıslar tüm dünyada dili, dini, ırkı, etnik ve ulusal kökeni, cinsiyeti, yaşı, yönelimleri, siyasal ve sosyal düşüncesi ne olursa olsun; her kıtadan ve ülkeden milyarlarca insanın el ele verdiği, omuz omuza durduğu gündür.

2022 yılı 1 Mayısını giderek daha da derinleşen ve emek haklarına doğrudan saldırıların gündeme getirildiği, hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığı, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı,  basın, yayın ve iletişim özgürlüğünün darlaştırıldığı, insan hakları ihlallerinin genelleştiği, bireysel ve toplu eylem haklarının baskı altında tutulduğu, ekonomik sorunların katlanarak arttığı ve enflasyonun üçlü rakamlara tırmanma eğilimi gösterdiği; işsizliğin kırları ve kentleri sardığı, alım gücünün her geçen gün daha da düştüğü, sendikal haklara yönelik saldırıların sistemleştirildiği kısaca ekonomik, siyasal ve sosyal yönleriyle büyük sorunların yaşandığı bir ortamda karşılıyoruz.

Yaşanan  tüm olumsuzlukları durdurmak, koşullar ve karşılığı ne olursa olsun susmamak, tepki göstermek, demokrasinin ve özgürlüklerin güvencesi olan sendikaların tarihsel, toplumsal görevi ve demokratik yükümlülüğüdür.

Dünya işçilerinin birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta el ele veriyoruz.

-Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşam bulduğu, emeğin korunduğu ve yüceltildiği; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti istiyoruz.

-Yoksulluğun, yoksunluğun, işsizliğin ve baskıların olmadığı; yurttaşların demokratik katılımının gerçekleştirildiği, sosyal eşitliğin ve dayanışmanın değer olarak korunduğu ve yüceltildiği bir ülke ve dünya istiyoruz.

-Dünyanın neresinde olursa olsun çatışmaların, savaşların, ırkçılığın, bağnaz ve saldırgan ulusçuluğun etkisiz kılınmasını, sonlanmasını, istiyoruz; güvenceli bir dünya, tüm insanlık için iyi bir yaşam ve kalıcı barış istiyoruz.

YAŞASIN DÜNYA İŞÇİLERİNİN BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS!…

 

Tez-Koop-iş Sendikası Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu