Haberler

14 Mart Tıp Bayramı: “Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız”

Temel bir insan hakkı olan sağlık hakkının kullanılması, sağlık emekçilerinin emek, deneyim ve özverileri ile mümkündür. Tüm bunların karşılığında hekimlere ve sağlık emekçilerine fedakârlıkları nedeniyle teşekkür etmekle yetinilmemesi gerektiğini biliyor; hatırlatıyoruz:

Sağlığın yalnızca “hastalığın olmayışı” değil; “bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olduğunun bilinciyle, toplumun bütüncül sağlığı için sınır tanımadan emek veren hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin sorunları acilen çözülmelidir. Bu sorunların başında sağlıkta şiddet ve şiddete karşı yetersiz önlemler, güvencesiz ve insani olmayan çalışma koşulları, tanınmayan özlük hakları, karşılanmayan ekonomik ve sosyal talepler ile Mobbing gelmektedir. Çözüm, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin meslek ve emek örgütlerinin çalışma yaşamlarına ilişkin her meselede söz sahibi olması ve karar mekanizmalarına tam katılımlarının sağlanmasından geçmektedir.

Bu bağlamda başta Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesi olan; ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti için çalışan, meslek ahlakını koruyan, tıp eğitiminin her alanında söz söylemeyi görev bilen, meslek çıkarlarını her platformda dile getiren Türk Tabipleri Birliği olmak üzere tüm sağlık emekçileriyle dayanışmayı sürdüreceğiz. Artan baskı, şiddet ve yıldırmalar karşısında sağlık mücadelesinde yan yana olmaya; sağlıkta dönüşüm politikalarının yarattığı çok boyutlu sorunlara karşı sağlığa ulaşımın kamusal niteliğini vurgulamaya devam edeceğiz.

Halk sağlığının korunması ve sürdürülebilirliği için kendi hayatlarını hiçe sayan; dün pandemi sürecinde olduğu gibi bugün de deprem bölgesinde en ön safta yer alan hekimlerin ve sağlık sisteminin her adımında görev alan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.

6 Şubat Depremlerinde yaşamını yitiren tüm sağlık emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu