Haberler

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü: Evde, İşte, Sokakta Şiddete Son!

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, dünyada en yaygın, sürekli ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biridir ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bir yandan kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar artmakta, bir yandan da pandemi, ekonomik kriz ve baskı ortamının yarattığı iklimle birlikte kadına yönelik şiddet tüm biçimleriyle artışını sürdürmektedir.

Yeni Covid-19 pandemisi döneminde, elde edilen veriler ve raporlar, başta ev içi şiddet olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her tür şiddetin yoğunlaştığını göstermiştir. Pandemi ile daha da derinleşen ekonomik krizle öncelikle dezavantajlı gruplarla birlikte  tüm kadınlar etkileniyor. Güvencesiz ve ucuz işgücü olarak kullanılan kadınların uzaktan çalışma biçimi ile iş ve ev yükü birleşerek daha da arttı. Evden çalışma ayrıca ev içi şiddeti arttırdı ve birçok evden sesler yükseldi.

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye’nin 2011’de ilk imzacısı olarak çekincesiz kabul ettiği, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda en kapsamlı metin olan “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi derhal  uygulanmalıdır. Devlet yükümlülükleri yerine getirmeli ve gereken özeni göstermelidir.

İstanbul Sözleşmesi’ni takiben sendikalar da artık ev içi şiddetle mücadeleyi kendi programları içine almaya başladılar. Tez-Koop-İş Sendikası olarak biz de kadına yönelik şiddete karşı mücadele, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın emekçiler için insana yakışır iş, gelir ve sosyal güvencenin olduğu çalışma koşullarının yaratılması için mücadele edeceğiz. Şiddetten arındırılmış aile, işyerleri ve sokaklar istiyoruz!

 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu