Tez-Koop-İş Sayı: 79

Carrefoursa’da Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Türkiye’nin en önemli market zincirleri arasında bulunan Carrefoursa’da 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

28 Eylül 2017 tarihinde toplu iş sözleşmesi yetki başvurusunun yapılması ve 11 Kasım 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamıza yetki belgesinin gönderilmesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilki 8 Aralık 2017 tarihinde başladı. İzleyen süreçte yoğun biçimde sürdürülen görüşmeler sonucunda 9 Şubat 2018 tarihinde anlaşma protokolü oluşturuldu. Toplu iş sözleşmesi 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da törenle imzalandı.

Üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarına yeni düzenleme ve iyileştirmeler getiren toplu iş sözleşmesinin imza törenine sendikamız adına Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu, Genel Sekreter Hakan Bozkurt, Genel Mali Sekreter İsmail Aydın, Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, Genel Eğitim Sekreteri Salih Gönüllü, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kement, Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Meral, şube başkanları işyeri temsilcileri ve üyelerimiz katılırken işveren adına Carrefoursa CEO’su Z. Hakan Ergin, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Atilla Saman, Sabancı Holding Çalışma İlişkileri Baş Hukuk Müşaviri Ahmet Güzeltuna katıldı.

Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu ile Carrefoursa CEO’su Z. Hakan Ergin yaptıkları konuşmalarda yeni dönem toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulundular.

Türkiye’nin önde gelen parekende mağazalar zincirinden biri olan Carrefoursa’da çalışan yaklaşık 7 bin sendikamız üyesini kapsayan toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2017, 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yürürlükte kalacak.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde ücretler ve parasal sosyal haklar konusunda özetle şu hükümler bulunmaktadır:

2018 Yılı Ücret Zammı: 1 Ocak 2018 tarihinde işyerinde çalışan ve imza tarihinde iş sözleşmesi devam eden sendika üyesi işçilerin 31 Aralık 2017 tarihinde almakta oldukları aylık çıplak brüt ücretlerine, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; aylık brüt çıplak ücretleri 1.777,50 TL ile 1.804,00 TL arasında olanlara seyyanen 255,00 TL; aylık brüt çıplak ücretleri 1804,01 ve yukarısında olanlara seyyanen 270,00 TL, zam yapılır. Bu ücret zamlarının yapılmasından sonra 1 Ocak 2018 tarihinde 7 yıl ve üzeri kıdemli çalışan sendika üyesi işçileri kapsamak üzere, aylık brüt ücretlerine bir defaya mahsus olmak üzere, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle her kıdem yılı için tam zamanlı personele brüt 5,00 TL kıdem zammı yapılacaktır. Kısmi zamanlı personel için ise, aynı usul ve esaslarda çalıştığı süreyle
orantılı olarak hesaplanacaktır. Kıdem zammı, 2018 yılı ücret zammı uygulandıktan sonra personelin aylık çıplak brüt ücretine ilave edilecektir. Ayrıca kasap, pasta, ekmek, sebze, meyve, balık ve şarküteri ünvanlarında kalfa, usta ve usta öğretici belgelerine sahip olanların ücretleri, belgelerine göre asgari ücretin yüzde 30, yüzde 25, yüzde 20 ve yüzde 15’in altında olmayacaktır.

Ücretlere toplu sözleşmenin izleyen yıllarında T.Ü.İ.K. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranında zam yapılacaktır.

İkramiye: Sendika üyesi işçilere, aşağıda belirtilen şekilde ikramiye ödemesi yapılır.

İşe giriş tarihi itibariyle personel;

İlk 1 yıllık kıdem süresinde toplam 30 günlük ücreti tutarında,

1 – 2 yıl arası kıdem süresinde toplam 60 günlük ücreti tutarında,

2 yıl ve üstü kıdem süresinde ise toplam 120 günlük ücreti tutarında, İkramiye ödemesine hak kazanır.

Bu ödeme, ikramiye çalışma dönemlerinde çalışılan süreyle doğru orantılı olarak hesaplanır ve ilgili ikramiye ayının maaşıyla birlikte ödenir. (Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları) 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; kasap, pasta ekmek, şarküteri, balık ve bakım bölümlerinde yeni işe alınacak usta ve usta öğretici seviyesinde ki personel işe başladığında yılda 4 ikramiye,

Sebze meyve bölümünde yeni işe alınacak usta ve usta öğretici seviyesindeki personel ise yılda iki ikramiye ile işe başlayacaklardır.

Yukarıda belirtilen bu görevlerde bulunan mevcut usta seviyesindeki çalışanlardan bu seviyenin altında olanlar, aynı şekilde muadillerinin seviyesine yükseltilecektir.

Sosyal Yardımlar: Sosyal yardım ödemeleri, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle personelin kıdem yılına bağlı olarak uygulanacaktır.

a-Gıda Yardımı: Sendika üyesi işçilere Alışveriş Çeki olarak veya CarrefourSA personel kartına bu tutar yüklenmek suretiyle her ay ücretleriyle birlikte brüt olarak ödenir.

Gıda yardımı, personelin işe girdiği tarihten itibaren 2 ay sonra (üçüncü aydan itibaren) ödenir. İşe giriş tarihi itibariyle personele;

• 0-3 yıl arası kıdem süresinde aylık brüt 107,00 TL;

• 3 yılını dolduran personel için ise, aylık brüt 148,00 TL;

olarak ödenecektir.

Bu tutarlar 2019 ve 2020 yılları için ücret artış oranında arttırılacaktır.

Personele, Şirketin mağazalarından yapacağı alışverişlerde uygulanmak üzere, uygulama koşulları ve başlama tarihi işveren tarafından yayınlanan prosedürde belirtildiği şekilde, kasada %5 indirim uygulanacaktır.

Yakacak Yardımı: Sendika üyesi işçilere yılda bir kez her yılın Temmuz ayı maaşıyla birlikte brüt olarak ödenir.

Ödeme tarihinde hizmet süresi;

1-2 yıl arası olan personel için 585,00 TL;

2 yıl ve üzerinde olan personel için ise 754,00 TL olarak ödenecektir.

2019 ve 2020 yılları için ise bu tutarlara ücret artış oranında zam uygulanacaktır.

b-İzin Yardımı: Sendika üyesi işçilere yılda bir kez olmak üzere her yılın Temmuz ayı maaşıyla birlikte brüt olarak ödenir.

Ödeme tarihinde hizmet süresi;

1-2 yıl arası olan personel için 303,00 TL,

2-4 yıl arası olan personel için 370,00 TL,

4 yıl ve üzerinde olan personel için ise 498,00 TL olarak olarak ödenecektir.

2019 ve 2020 yılları için ise bu tutarlara ücret artış oranında zam uygulanacaktır.

c- Bayram Yardımı: Sendika üyesi işçilere hizmet süresine bakılmaksızın yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce Alışveriş Çeki olarak veya Carrefoursa personel kartına bu tutar yüklenmek suretiyle brüt olarak ödenir.

Ödeme tarihinde;

• 0-1 yıl arası kıdemi olan personele brüt 87,00 TL,

• 1-3 yıl arası kıdemi olan personele brüt 101,00 TL,

• 3 yıl ve üzeri kıdemi olan personele ise brüt 161,00 TL, Bayram yardımı yapılacaktır.

2019 ve 2020 yılları için ise bu tutarlara ücret artış oranında zam uygulanacaktır.

d- Doğum, ölüm ve eğitim yardımları: Toplu iş sözleşmesiyle tüm çalışanlar açısından önemli birer kazanım olan yemek, giyim, doğum, eğitim, servis veya toplu taşım ve ölüm yardımları önemli ölçüde arttırıldı. Gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle getirilen haklar özetle şöyledir:

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren; Doğum için 320 lira brüt; eş, çocuk, ana, baba ölümü durumunda 350 lira brüt; işçinin ölümü durumunda 6 bin 78 lira brüt; işçinin iş kazasında ölümü durumunda 11 bin 441 lira brüt yardım yapılır.

Bu yardım, toplu özleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zamları oranında arttırılarak ödenir.

İşveren, vefat eden sendika üyesi işçinin 18 yaşında ya da 18 yaşından büyük çocuklarına işe alımda öncelik verecek olup, 18 yaşının altında okula giden çocukları varsa ilköğretimden itibaren lise veya dengi okul eğitiminin bitimine kadar ve 18 yaşına gelinceye kadar olmak üzere eğitimine devam ettiğini belgelemesi halinde yasal veli veya vasilerinin hesabına, her ay geçerli olan aylık net asgari ücret tutarındaki ödemeyi yapacaktır. İşveren, sendika üyesi işçilerin okula giden çocukları için yılda bir defa net olmak üzere; anaokulu dahil ilköğretim öğrencisi çocuklarına 140 lira; lise öğrencisi çocuklarına 210 lira; yükseköğrenime devam eden çocuklarına 260 lira eğitim yardımı yapmayı kabul eder.

Bu yardım, bu sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zamları oranında arttırılarak ödenir. Eğitim yardımı her yıl Eylül ayının ilk haftasında Alışveriş Çeki olarak veya Carrefoursa personel kartına bu tutarı yüklemek suretiyle verilir.

Hem anne hem de baba sendika üyesi olarak çalışmaktaysa bu yardımlar sadece anneye ödenir.

İşveren, işçinin evlenmesi durumunda brüt 400 lira evlenme yardımını Alışveriş Çeki olarak veya Carrefoursa personel kartına bu tutarı yüklemek suretiyle vermeyi kabul eder.

Bu yardım, bu sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zamları oranında arttırılarak ödenir.

Avans: Sendika üyesi işçilere talep etmeleri halinde aylık ücretinden kesilmek üzere bir ay önce aldığı net ücretinin yarısını geçmemek kaydıyla her ayın 15’inde ücret avansı verilir.

İzin ücreti: İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin ücretini, ilgili işçinin izine başlamasından önce talebi halinde peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek
zorundadır. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçinin hak ettiği izni ait olduğu yıl içerisinde
kullandırılır.

Kasa Tazminatı: Kasiyer olarak çalışan sendika üyesi işçilere; Ayda brüt 50,00 TL (ElliTürkLirası) kasa tazminatı ödemeyi işveren kabul eder.

Bu yardım, bu sözleşmenin 2. ve 3. yıllarında ücret zamları oranında arttırılarak ödenir. Bu meblağ kasiyerlere fiilen çalıştıkları günler oranında ödenir.

Deneme süresi içinde olan kasiyerlerin kasa çalışmalarını işveren denetler ve kendilerine gerekli eğitimi yaptırır.

Mazeret izinleri: Sendika üyesi işçinin;

– Evlenmesi halinde 5 gün;

– Eş, ana, baba, kardeş ve çocuğunun ölümü halinde 5 gün (şehir dışı olması halinde 2 gün yol izni ayrıca verilecektir);

– Kayınpeder, kayınvalide, dede ve nine ölümü halinde 1 gün;

– Çocuğunun evlenmesi halinde 2 gün;

– Çocuğunun sünneti halinde 2 gün;

– Eşinin doğum yapması halinde 5 gün;

– Evlat edinmesi halinde 3 gün,

– İkametgâh değişikliği halinde 1 gün,

İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveyninden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar, ücretli izin verilir. Yukarda sayılan yakınlarının dışındaki cenazelerde, üyenin talep etmesi halinde yıllık izninden sayılmak üzere, talep edilen gün kadar yıllık izin verilir.

İzin kullanan işçinin kullandığı izin ile ilgili olayı belgelemesi gerekmektedir.

Bu izinler, işçinin zamanında (acil olmayan durumlarda mümkünse en az 1 hafta önce) yazılı talebi üzerine kullandırılır.

SGK şubelerine yahut hastane ve dispanserlere veya hükümet dairelerine, mahkeme, askerlik şubelerine gitmek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işçiler, öncelikle yöneticisi ile görüşerek
çalışma programında değişiklik isteyebilir. Yöneticisi de onay verdikten sonra ve işyeri düzenini bozmamak kaydı ile iş programında değişiklik yapılabilir.

Sağlık İzin Ücreti

a- İşveren hastalanarak viziteye çıkan üyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık kuruluşlarından 5 gün ve daha fazla istirahat almaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık kuruluşlarınca ödenmeyen istirahatlerinin ilk 2 günlük süresine ait ücretlerini ödemeyi kabul eder. Söz konusu istirahatlerin yılda 8 seferi aşması halinde işverenin bu iki günlük süreye ilişkin ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İş kazası ve meslek hastalığı durumunda işçinin istirahatli olduğu döneme ilişkin ücreti tam olarak ödenir.

b- Hastalanarak viziteye çıkan işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık kuruluşlarından alacağı iş görmezlik raporu öncelikle ilk kademe yöneticisine vermek suretiyle gerekli idari işlemler başlatılır.

c- İşyerinde çalışmaktayken meydana gelen acil vakalarda işçilerin en yakın sağlık kurumuna taşınması işverence sağlanır. Ancak işçi kendi imkânları ile sağlık kuruluşuna gitmişse yapılan yol gideri ve varsa ambulans ücreti işverence ödenir.

d-İşveren Sosyal Güvenlik Kurumu’nca düzenlenen sağlık karnelerinin yaptırılması için gerekli parayı ve zamanı işçiye vermeyi kabul eder.

e- İşveren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, işyerlerinde, işçilerin muayenesi için gerekli olan doktoru, günün belli saatlerinde hazır bulundurur. Ancak, işyeri doktorunun teşhis ve tedavisi mümkün olmadığı durumlarda, sağlık kurumları veya tam teşekküllü bir hastaneye işyeri hekimince sevki yapılır.

Görev ödeneği: İşletme Müdürlüğüne bağlı Depolarda sürekli olarak mal kabul elemanı ve forklift elemanı görevlerini yürüten (en az 1 ay veya daha fazla) sendika üyesi işçilere aylık ücretleri dışında 160,00 TL (YüzaltmışTürkLirası) brüt görev ödeneği verilir.

Bu tutara, 2019 ve 2020 yılları için ücret artış oranında zam uygulanacaktır.

Carrefoursa’da yaklaşık 600 mağazada 8000 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi, tüm bu parasal hükümler yanında çalışma süreleri, izinler, iş ve sendikal güvenceler konusunda daha önce geliştirilmiş bulunan hakları korumaktadır.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu