Manşet Haberler

İşte Öz Büro-İş, İşte Sarı Sendikacılık

Öz Büro-İş imzaladıkları toplu iş sözleşmeleriyle işçilerin kazanılmış haklarını geriye götürdü ve işçilerin çok önemli haklarının yok olmasına neden oldu.

Kültür Bakanlığı’nda yıllarca uygulanan çok önemli toplu iş sözleşmesi hükümlerini geri götüren Öz Büro-iş, kazanılmış hakları terk etti, işçileri korumasız ve güvencesiz bıraktı.

Örneğin Kültür Bakanlığı’nda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun öngördüğü her işyerinde en az bir sendika temsilcisinin bulunması hükmünün kaldırılmasına neden olan Öz Büro-İş, bu yasal hükmün yerine her ilde 1 temsilci uygulamasına imza attı. Bu da 81 ilde bulunan yüzlerce işyerinde sendika temsilcilerinin olmaması demektir. Yine kamu kuruluşlarında genellikle uygulanmayan, Kültür Bakanlığının tarihinde ise hiç olmayan bir düzenleme getirilerek toplu iş sözleşmelerin süreleri 2 yıldan 3 yıla çıkartılmıştır.

İşçi haklarına duyarsızlığın zirve yaptığı bir başka toplu iş sözleşmesi ise Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünde imzaladıkları İşyeri Toplu İş Sözleşmesi’dir.  1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yürürlükte kalacak olan bu toplu iş sözleşmesinin 40. Maddesinde ikramiye ödemeleri için şu hükümlere yer verilmektedir:

 “İşçilere Mayıs ve Eylül aylarında 10’ar günlük olmak üzere yılda toplam 20 günlük (10X2=20) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.”

Buna karşılık Tez-Koop-İş Sendikası’nın imzaladığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin (1 Mart 2019-28 Şubat 2021 yürürlük süreli)  34. Maddesinde aynı konuda şu hükümlere yer verilmiştir:

“İşçilere 6772 sayılı Kanuna göre verilmekte olan ilave tediyeler dışında ve 30 günlük ücretleri üzerinden yılda iki akdi ikramiye ödenir. Bu iki akdi ikramiyenin hak edilmesinde da 6772 sayılı Kanundaki esaslar göz önünde tutulur.”

İki toplu iş sözleşme arasındaki farkı açık biçimde görmek olanaklıdır.

Bu sarı sendikanın işçi haklarına bakışını imzaladıkları toplu iş sözleşmesi hükmü çarpıcı biçimde yansıtmaktadır.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu