Haberler

Kristal-İş Sendikası’nın Yanındayız

Kristal-İş Sendikası’nın Şişe Cam’a bağlı işyerlerinde sürdürdüğü grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine aldığı grev kararı, Hükümet tarafından “Milli Güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden” atmış gün süreyle ertelendi.

Alınan bu karar, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya ve yasalarımıza açık olarak aykırıdır ve sendikal hak ve özgürlükleri tehdit eden yeni bir karar olma özelliği taşımaktadır.

Son sekiz ay içinde tıpkı cam işyerlerinde olduğu gibi bankacılık ve metal işkolunda alınan grev kararlarının hiçbir gerçek olguya dayanmaksızın “ekonomik ve finansal istikrarın bozulması”, “milli güvenlik” gibi gerekçelerle ertelenmesi, ülkemizde demokrasinin, temel hak ve özürlüklerin ve emek haklarının nasıl büyük bir tehlike altında olduğunun somut bir kanıtıdır.

Çalışma, sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkının tamamlayıcısı ve ayrılmaz bütünleyicisi olan grev hakkının, siyasal iktidar zoruyla baskı altında tutulması, emek ve demokrasi güçlerini yıldırmaya dönük bir güç gösterisidir ve asla kabul edilemez.

Hükümetin aldığı grev ertelemesi kararını protesto ediyor, tüm sendikaların ve demokrasi güçlerinin bu karara etkili biçimde tepki göstereceğine inanıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası, Kristal-İş Sendikası’nın haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edecektir.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu