Haberler

Muğla Şubemizde Kadın Komisyonu Semineri Yapıldı

Muğla Şube’de sistematik olarak yapılan eğitim seminerlerine bir yenisi daha eklendi. Sektörümüzdeki kadın işçilerin yoğunluğu göz önüne alınarak, kadın işçilerin sendikal sürece aktif katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan kadın komisyonu Muğla’da faaliyetine başladı. Ve ilk eğitimini gerçekleştirdi.

Pilot bölge olarak Muğla, İstanbul 4, Adana ve Ankara 2 Şubeleri belirlenmişti. Muğla Şubesi’nde gerçekleştirilen eğitim ile kadın komisyonu faaliyetinin başlangıcı oldu.

Migros, Tansaş, Carrefour ve Kültür Bakanlığı’nda çalışan 42 kadın işçi aktivistin katıldığı seminer Şube Başkanı Hüseyin Yıldız’ın konuşmasıyla açıldı. Ardından Şube Sekreteri Rabia Güner Demirci kadının Türkiye’de kadına biçilen toplumsal rol ve çalışma yaşamında kadının genel durumunu ortaya koyan konuşma yaptı.

Birinci bölümde genel eğitim danışmanımız Volkan Yaraşır “kapitalist kriz, sınıfa yönelik karşı devrimci saldırılar ve yeni çıkan sendika ve toplu sözleşme yasası”nın içeri üzerine seminer gerçekleştirdi.

İkinci bölümde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gamze Yücesan “kadın işçiler ve sendikal mücadele” başlıklı seminerini yaptı.

Yücesan, seminerde kadına yönelik çok boyutlu şiddeti ele aldı ve inceledi. Bir taraftan şiddet kadınlaşırken, direnişin ve mücadelenin de kadınlaştığı üzerinde durdu. Kadın işçilerin üretim sürecinde yaşadığı çok boyutlu sömürüyü irdeledi. Kapitalist sistemin kadını nesneleştiren, değersizleştiren, yalnızlaştıran ve yabancılaştıran yönlerini ele aldı. Zengin örneklerle çalışma yaşamında bunların biçimlenişini ortaya koydu. Kadın işçilerin sınıf mücadelesinde yer almasının bir özneleşme süreci olduğunu ve sistemin çok boyutlu saldırılarına ancak böyle yanıtlar üretebileceğini vurguladı. Sınıf eksenli ve sınıf temelli bir bakışın önemi üzerine durdu. Ve ne yapmalı?, Nasıl yapmalı? sorularına yanıtlar verdi.

Seminer kadın arkadaşlarımızın aktif katılımı ve bir tartışma platformu şeklinde gerçekleşti.

Kadın komisyonunun seminer çalışmalarının iki aylık periyotlarla düzenli yürütülmesi yönünde kararlar alındı. Ocak ayında yapılacak seminerde çalışma yaşamında kadının hukuksal problemleri ele alınacaktır.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu