Haberler

Sendikamızın Örgütlü Olduğu Kamu İşyerlerini De İlgilendiren 01.01.2018 Tarihinde Uygulanacak Memur Zamları Belli Oldu

Bilindiği üzere Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Enflasyon Farkı Ödemesi başlıklı 8. Maddesinin a) bendinde “2017 yılı Aralık ayı endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %4 oranını aşması halinde 5. Maddenin birinci fıkrasında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7. Maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı % 5,69 olarak gerçekleşmiştir.

Buna göre; 01.01.2018-30.06.2018 döneminde geçerli olmak üzere 5. Maddede düzenlenen aylık katsayı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayıları % 4 olarak değil, % 1,69 enflasyon farkı da dahil edilerek % 5,69 olarak artırılarak uygulanacaktır.

Konu ile ilgili T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mali ve Sosyal Haklarla ilgili 2 Nolu Genelgesi 04.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

İmzaladığımız bazı toplu iş sözleşmelerinde memur zamlarına atıf yapılarak düzenlenen 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ilişkin ücret zamları bu doğrultuda % 5,69 olarak artırılarak uygulanması gerekmektedir.

2017 yılı yıllık TÜFE artışı ise % 11,92 olarak gerçekleşmiştir.

01.01.2018-30.06.2018 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 5.001,76 TL olmuştur.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenmesi gereken Çocuk, Aile ve Ölüm yardımları 01.01.2018-30.06.2018 döneminde aşağıdaki şekilde hesaplanarak ödenecektir.

Aile Yardımı = 2134 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 231,65 TL/Ay
Çocuk Yardımı- 72 ay dahil 0-6 yaş grubu
= 500 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 54,28 TL/Ay
Çocuk Yardımı- Diğer çocuklar için
= 250 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 27,14 TL/Ay
Ölüm Yardımı
Eş ve çocuk ölümü = 9500 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 1.031,23 TL
Memur ölümü = 19000 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 2.062,46 TL
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu