Eğitim-Araştırma

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İş Yaşamı Atölyesi” Gerçekleştirildi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II kapsamında “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İş Yaşamı Atölyesi” çeşitli illerden gelen temsilci ve üyelerimizin katılımıyla 6 Ekim 2022 tarihinde Ankara Occidental Otel’de gerçekleştirildi.

Atölyenin açış konuşmasını yapan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü emekli Öğretim Üyesi ve CEİD Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz, avcı-toplayıcı toplumlardan sanayi toplumuna değin kadının çalışma yaşamındaki yerine değinerek işyerinde cinsiyet eşitliğini izlemenin işçiler tarafından gerçekleştirebileceğini vurguladı.

Açış konuşmasının ardından CEİD-İzler Proje Direktörü Ülker Şener; projenin temel hedefi olan, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki durumu hak temelli izleme yoluyla değerlendirmenin ve hak temelli izleme yaklaşımının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Hak temelli izleme yoluyla tüm hizmet ve politikaların toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetip gözetmediğinin görülmesinin katılımcı demokrasinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Atölye, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş’in “Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı sunumuyla devam etti. Memiş, dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamını ve sendikalarda kadın temsiliyetini verilerle ortaya koyarak, uluslararası belgelerde kadın haklarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasında emek örgütlerinin sorumluluklarını vurguladı.

Ardından ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, ILO C190 Sayılı Şiddet Ve Taciz Sözleşmesinin amaç ve önemine dair bir sunum yaparak Sözleşmenin etkin biçimde uygulamaya konmasında sendikalara düşen sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sendikamız Eğitim, Basın ve Yayın Uzmanı Merve Demirkıran “Tez-Koop-İş Sendikası’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Dönük Çalışmaları” başlıklı sunumuyla Sendikamızın yayınlarında, eğitim programlarında, örgütlü olduğu işyerlerinde, bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini temel aldığına vurgu yaptı.

Atölyenin ikinci oturumunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yaşamı Yaratma: İzleme Göstergeleri Üzerine Çalışma” başlıklı grup çalışması yapıldı. Çalışmada işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemede hangi göstergelerin kullanılabileceği; hangi göstergelerin izlenmesinin anlamlı olacağı tartışıldı. Atölye, yapılan grup çalışmalarının sunumlarıyla sona erdi.

Atölye çalışmasının çıktılarının da yer alacağı, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iş yaşamı yaratmanın ilk adımını oluşturan izleme göstergelerine ilişkin rapor hazırlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu