Haberler

Uni Ticaret Küresel Konferansı Berlin’de Toplandı: Tez-Koop-İş Uni Küresel Yönetim Kurulu’na Seçildi

Sendikamızın üyesi olduğu uluslararası sendikal örgüt UNI’nin ticaret alanındaki en yüksek düzeyli toplantısı olan Ticaret Küresel Konferansı, Almanya’nın başkenti Berlin’de 13-15 Haziran tarihleri arasında toplandı.

Alman Verdi sendikasının evsahipliğinde düzenlenen konferans, dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden 300’ü aşkın sendika yöneticisi ile temsilciyi biraraya getirdi. Sendikamızı konferansta, Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu ve Genel Sekreter Hakan Bozkurt temsil etti.

Perakende ve toptancılık sektöründe dünya genelinde 160 sendikada 4 milyondan fazla işçiyi temsil eden UNI Ticaret’in Küresel Konferansı, “UNI Ticaret İleri! Geleceğin Çalışma Dünyası için Sendikal Güç” başlığı altında düzenlendi.

Konferans çerçevesinde UNI’nin 2017-2021 yıllarını kapsayan 4 yıllık eylem planı tartışıldı ve kabul edildi. Konferansta, Eylem Planı 4 farklı başlık altında incelendi:

– Küresel Ticaret Sektöründe Sendikal Güç İnşa Etmek

– Sen de Dahil Ol

– E-ticaret, Dijitalizasyon ve Geleceğin İş Dünyası

– Perakende Arz Zincirlerinde Sendikal Güç İnşa Etmek

Konferansta, ayrıca, küresel çerçeve anlaşmalarının önemi, gençlik örgütlenmeleri, uluslararası tedarik zincirleri ve ticaret sektörü açısından kritik bir değişimi hayata geçiren Bangladeş Anlaşması düzenlenen panellerde farklı ülke temsilcilerinin görüş ve düşünceleri ile masaya yatırıldı.

UNI Ticaret’in bir sonraki Küresel Konferansının 2021 yılında ABD’nin New York kentinde yapılması kararlaştırıldı.

 

Küresel Yönetim Kurulu seçimleri

Konferans sırasında 4 yıl süresince görev yapacak UNI Küresel Yönetim Kurulu seçildi. Seçimler sonucunda, ABD’li Perakende, Toptan ve Mağaza İşçileri Sendikası’nın (RWDSU) Başkanı Stuart Appelbaum yeniden UNI Ticaret Küresel Yönetim Kurulu başkanlığına getirilirken, sendikamız da oybirliğiyle UNI Küresel Yönetim Kurulu’na seçildi.

UNI Küresel Genel Sekreteri Philip Jennings

UNI Küresel Genel Sekreteri Philip Jennings, konferanstaki konuşmasında, “ticaret sektöründe güçlü sendikaların varlığı, saygınlık ve eşitlik sağlamak gibi bir görevimiz var, sizin göreviniz bunu hayata geçirmek” dedi.

Küresel emek dünyası ve çalışma koşullarının zorluğuna ilişkin çarpıcı istatistiklere yer veren Jennings, dünyada 800 bin kişinin günlük 3 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürdüğünü, yarısının güvencesiz işlerde çalıştığını, 168 milyon çocuğun çalışma yaşamında yer aldığını vurgulayarak, insanlığın iki yüzyıl öncesine göre daha kölece bir yaşam sürdürdüğünü ifade etti.

Jennings, dünyada 1920’lerde bile karşılaşılmayan düzeyde eşitsizlik yaşandığını belirterek, “Bu; insanlar, işyerleri ve ticaret sektörü açısından kötü bir durum” diye konuştu.

Verdi Başkanı Frank Bsirske

Almanya’da 2 milyondan fazla işçiyi temsil eden Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske, UNI Küresel Sendika’nın, emek hareketinin uluslararası stratejisinde işçilerin hayatlarını iyileştirmek için temel araç olduğunu söyledi. Bsirske, konuşmasında, Türkiye’deki sendikal harekete destek mesajını iletti.

Verdi Ticaret Başkanı Stefanie Nutzenberger

Verdi Ticaret Başkanı Stefanie Nutzenberger, ticaret sektöründeki sendika yöneticileri ve temsilcilerini demokrasi ve insan hakları konusunda ayağa kalkmaya çağırdı. Nutzenberger, Verdi olarak pazar günleri çalışma saatleri konusunda mücadele yürüttüklerini söyledi. Almanya’daki Lidl ve Aldi şirketleri ile yaşadıkları sorunları anlatan Nutzenberger, bu şirketlerin sahiplerinin Almanya’da en zenginler listesine girmesine karşılık çalışanların düşük ücretler aldıklarını ve esnek çalışma biçiminden şirketlerin faydalandığını belirtti. Konferans katılımcılarına seslenen Nutzenberger, “Sizler, erkek ve kadın, yaşlı ve genç, her çalışan için adil ücret, iş güvenliği ve daha iyi çalışma koşulları için savaşıyorsunuz” dedi.

Uluslararası Adalet Günü

Konferans sırasında UNI Küresel Sendikası tarafından ilan edilen 16 Haziran Dünya Temizlik ve Güvenlik İşçileri Adalet Günü kutlandı. Temizlik işçileri ile güvenlik görevlilerinin düşük ücretleri ve kötü çalışma koşullarına dikkat çekmek amacıyla konferans katılımcıları giydikleri sarı eldivenlerle aile fotoğrafı çektirdiler. UNI Küresel Sendika Genel Sekreteri Philip Jennings, Uluslararası Adalet Günü’nde sarı eldivenler giyerek temizlik işçileri ve güvenlik görevlileri ile küresel dayanışmayı gösterdiklerini, temizlik işçileri ve güvenlik görevlilerinin, şirketler tarafından fark edilemeyen hayati hizmetler sağlayan işçiler olduklarını ifade etti.

E-ticaret ve dijitalizasyon

Konferanstaki ana gündem maddelerinden biri de elektronik ticaret ve dijitalizasyondu. Araştırmacı Harvey McKeon yaptığı sunumda, şirketlerin dijital fotoğrafını gözler önüne serdi. Elektronik ticaret ve dijitalizasyon ekseninde, en büyük online şirketlerin daha da büyüdüğünü, ancak geleneksel şirketlerin birçok piyasada güç kaybettiğini anlattı. McKeon, e-ticaret çalışanlarının daha fazla yasal korumaya ve sendikalaşmaya ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Avustralya Perakende, Hazır Yemek, Depo, Saç ve Güzellik (SDA) temsilcisi Barbara Nebart ise e-ticaret ve dijitalizasyonun getirdiği yenilikler gözönünde bulundurulduğunda sendikaların da örgütlenmede yaratıcılığa ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsveç Sendikası temsilcisi Peter Hellberg, e-ticaretin olası nitelikli işler yaratabileceği üzerinde durarak, sendikaların süreci şekillendirmesi durumunda bu olasılığın bulunduğunu belirtti. Hellberg, sendikasının hayat boyu eğitimle, ticaret sektöründe niteliğin artırılmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Bangladeş Anlaşması

UNI Ticaret Konferansı’nın oturum başlıklarından biri de “Bangladeş Anlaşması ve Perakende Tedarik Zincirleri İçinde Oyunun Değişen Kuralları” oldu. Bangladeş’te ünlü markalara hazır giyim konusunda tedarik sağlayan 8 katlı Rana Plaza 24 Nisan 2013’de çöktü. Plazanın çökmesiyle bine yakın işçi hayatını kaybetti. Felaketin ardından küresel sendikalar Industriall ve UNI’nin yanı sıra İşçi Hakları Konsorsiyumu’nun katılımıyla dünyaca ünlü markaların yer aldığı bir anlaşma imzalandı. Bangladeş Bina ve Yangın Güvenliği Anlaşması kısaca Bangladeş Anlaşması olarak anılmaktadır. Anlaşma, tedarik zinciri içindeki üreticiler için birçok iyileştirme ve denetim faaliyeti içeriyor. Konferansta Bangladeş Anlaşmasına ilişkin oturumda konuşan UNI Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Christy Hoffman, Rana Plaza sürecinin harekete geçme çağrısı olduğunu belirterek, anlaşmayla, ticari kuruluşlara alıştıkları gibi devam etmeye izin vermeyeceklerini açıkça söylediklerini dile getirdi. Hoffman, “Bangladeş Anlaşması ile tedarik zincirleri tarihinde yeni bir sayfa açtık” diye konuştu. Bangladeş Anlaşmasına ilk imzayı atan Inditex şirketinin temsilcisi Santi Sagredo, Bangladeş Anlaşmasının ülkesinde “oyun değiştiren” bir sözleşme olduğuna dikkat çekti. Yine anlaşmada imzası bulunan LC Waikiki yöneticisi Ted Southall ise anlaşmayla hayata geçirilen değişikliklerin –elektrik işleri ve beton kalitesi gibi- görülmeyen tehlikeleri düzelttiğini kaydetti. Southall, anlaşmanın temel amacının trajik yangın felaketlerinde çalışanların güvenliğini sağlayabilmek olduğunu belirtti. Temiz Çamaşırlar Kampanyası’ndan Ineke Zeldenrust da anlaşmanın sektörde bir dönüm noktası olduğunu, gelecekte toplu sözleşmelerle yapının iyileştirilebileceğini söyledi.

Küresel Çerçeve Anlaşmalar

UNI Ticaret Başkanı Mathias Bolton da küresel çerçeve anlaşmalarının, UNI Küresel Sendika’nın son 20 yıldaki büyümesinde büyük önem taşıdığını, gelecekte de bu önemini koruyacağını söyledi. Bolton, “Küresel anlaşmalar ve küresel sendikal ittifakları güçlendirmek ve inşa etmek, UNI Ticaretin çalışmalarının çekirdeğini oluşturdu” dedi. Bolton, hipermarket sektöründeki en büyük 8 şirketin 4’ünün UNI Ticaret ile küresel çerçeve anlaşması imzaladığını ifade etti. Bu şirketler ise şöyle: Carrefour, AEON, Metro ve Auchan. Küresel çerçeve anlaşmalar başlığında, konuşmacılar, Pakistan, Kolombiya ve Rusya gibi geleneksel olarak örgütlenmenin güç olduğu ülkelerde UNI Ticaretin şirket seviyesinde yaptığı çerçeve anlaşmalar üzerinde durdu. Romanya’da Carrefour örgütlenmesinde aktif rol oynayan Vasile Gogescu, “küresel çerçeve anlaşmalar, Romanya, Rusya ve Pakistan gibi ülkelerde aynı oksijen gibi” dedi.

Diğer konuşmacılar…

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Daimi Temsilcisi Thorben Albrecht, asıl sorunun gelecekte nasıl çalışmak istediğimiz olduğunu ifade ederek, “işçilerin ihtiyaç ve değerlerini en başa koyarsak, bunun insanca, iyi ücretli ve nitelikli” işler anlamına geleceğini söyledi. Albrecht, “geleceğin işinin” insan merkezli olması gerektiğini de belirtti. Amazon örgütlenmesinde yer alan Verdi üyesi işçi Thomas Rogil, 2013 yılındaki ilk grevin örgütlenmesinin kolay olmadığını, ancak sendikanın Almanya genelinde Amazon işçilerinin desteğini sağladığını anlattı. Rogil, grevler sonrasında koşullarda iyileşme gözlemlediklerini belirterek, “Depoda çalışma koşulları kötüydü. Havalandırma yoktu, sıcaktı; yiyecek ya da içecek hiçbir şeyimiz yoktu. Bu durum sorunlarımızı sadece kamuoyu ile paylaşınca değişti. Sonradan diğer Amazon depolarında çalışan arkadaşlarımızın da benzer koşullarda çalıştıklarını duyduk. Meslektaşlarımızın örgütlenmesine yardımcı olduk” dedi. Konferans, katılımcıların dünya işçilerini selamlaması ve dayanışma çağrılarıyla son buldu.
İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu